NS BiH: Uzeli dnevnice za neodržanu sjednicu

ImageZa juèer zakazana sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, prva u 2010. godini, nije odr¾ana zbog nedostatka kvoruma.

Izostala su tri èlana, a bilo ih je prisutno 11. Muhidin Rašèiæ je, zadovoljan novom pobjedom u Nogometnom savezu Bosansko-podrinjskog kantona, otišao na godišnji odmor u Budvu. Marijan Jeliæ se opravdao maglom na putu, iako je istim putem bez problema iz Orašja preko Modrièe u Sarajevo stigao Iljo Dominkoviæ.

Bolesni Bašiæ

Jedini je opravdano izostao Mensud Bašiæ, kojem su se javili bolovi u operisanim leðima, pa je u petak podvrgnut injekcijskim terapijama.

Po ko zna koji put èlanovi Izvršnog odbora NSBiH su pokazali nedostatak odgovornosti i bezobrazluk u obavljanju svoje du¾nosti. Savez se nalazi u najveæoj krizi od osnivanja, ali je malo koga briga za to.

Zato je one koji su došli u Sarajevo bilo itekako briga da dobiju dnevnicu za neodr¾anu sjednicu. Na koji su naèin u Savezu uspjeli izvršiti ovu isplatu, pošto je raèun blokiran od 25. decembra prošle godine, nije nam poznato. Bilo je i gladnih, koji su se interesirali da li æe biti ruèka, uobièajenog poslije sjednica.

– Mislim da su dnevnice isplaæene – bilo je sve što smo saznali od dopredsjednika Ilje Dominkoviæa.

Nekolicina èlanova Izvršnog odbora je noæ sa èetvrtka na petak prespavala u hotelu "Evropa" i tako napravila dodatni trošak Savezu.

Novi termin

Inaèe, u nedostatku kvoruma, odr¾an je sastanak Predsjedništva, na kojem je dogovoreno da se NSBiH ¾ali na kazne Sejadu Salihoviæu od èetiri utakmice neigranja i 9.000 švicarskih franaka, odnosno 25.000 franaka zbog slabe organizacije utakmice sa Portugalom u Zenici.

U svoje ime, ¾albu je od NSBiH zatra¾io i Salihoviæ.

Novi termin za sjednicu Izvršnog odbora je zakazan za petak, 5. februara, u 12 sati.

Šestoèlana delegacija ide u Varšavu

Delegacija NSBiH na ¾rijebu kvalifikacija za EP 2012. godine, koji æe biti odr¾an u Varšavi 7. februara, bit æe jedna od najmnogobrojnijih.

U glavni grad Poljske idu tri èlana predsjedništva – Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko, zatim selektor Safet Sušiæ, sekretar struènog štaba Elmir Pilav i vršilac du¾nosti generalnog sekretara Jasmin Bakoviæ.

Pojašnjenje paragvajske ponude

Predsjedništvo NSBiH je odluèilo da od Paragvaja zatra¾i pojašnjenje ponude za odigravanje prijateljske utakmice krajem maja. Èelnike Saveza najviše interesira hoæe li ova utakmica donijeti finansijsku dobit.

U usmenoj formi je èlanovima Predsjedništva predoèena ponuda za gostovanje u Australiji krajem maja. Ovo gostovanje je skoro nemoguæe, jer je za 3. juni ugovoren meè sa Njemaèkom u Frankfurtu. Èlanovi Predsjedništva su odluèili saèekati pismenu ponudu i onda odgovoriti.

avaz.ba

Image