ZABRANA BH. LEGENDAMA DA BUDU SELEKTORI!

                           

 Image

Kako prenose pojedini mediji, na današnjoj sjednici Izvršnog odbora FS RS-a donesena je odluka da niti jedan glas za novog bh. selektora neæe dobiti bilo koji kandidat koji je uèestvovao na utakmici "Kodro, Bola i prijatelji".
Koliko je i da li je ova odluka u skladu sa bilo kakvim propisima, zakonima, pravilinicima?

Ovakva odluka FS RS-a je protivna Opštoj Deklaraciji o Ljudskim pravima (rezolucija UN-a br. 217 /III/), a navešæemo samo dva èlanka:

Èlanak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izra¾avanja. To pravo obuhvaæa slobodu zadr¾avanja
mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu tra¾enja, primanja i širenja informacija i ideja
putem bilo kojeg sredstva javnog priopæavanja i bez obzira na granice.

Èlanak 23. (taèka 1.)
1. Svatko ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete za rad i
zaštitu od nezaposlenosti.

Ineteresuje nas da li su FIFA i UEFA upoznate sa ovom apsurdnom i disriminatorskom odlukom, gdje o sudbini vrhunskih, poznatih i priznatih sportista odluèuje šaèica nekompetentnih i nestruènih lica?
Upitali bi (ne)struènjake iz FS RS-a, da li oni uopšte znaju da su na utakmci "Kodro, Bola i prijatelji" uèestvovale bh. fudbalske legende koje poznaju i priznaju na svim kontinentima? Takoðe, (ne)struènjaci bi trebali da znaju da su mnogi koji su poslovno bili sprijeèeni da doðu i prisustvuju ovoj utakmici slali telegrame i medijske izjave podrške odigravanju utakmice ''Kodro, Bola i prijatelji”, pa je s toga naše pitanje: “Šta æete s njima?”. Diskvalifikovaæete sve one koji nešto znaèe napretku reprezentativnog fudbala u Bosni i Hercegovini? Da li æete sprijeèiti desetine hiljada navijaèa koji su bili na toj revijalnoj utakmici da dolaze na stadione i gledaju reprezentaciju?

Ono što sigurno znamo jeste da æete NAMJERNO, uz pomoæ veæine prodanih duša – èlanova IO N/S BiH i dalje opstruirati boljitak bh. fudbala i na taj naèin pokušati saèuvati svoje nestruène guzice u foteljama još koju godinu.
Ipak drago nam je èuti da postoje èlanovi IO koji nisu dio vaše, dobro smišljene, igre. Iako to mo¾da neæe biti bitno, drago nam je što æe èlan IO iz NS Tuzlanskog Kantona biti dosljedan i dati svoj glas za Sergeja Barbareza. Mo¾da jedan glas razuma nije dovoljan, ali za nas je bitan.
ITEKAKO BITAN !

BiH do groba

BHF Press