Milenković: Možemo "zabiti" svakoj ekipi

ImageNinoslav Milenkoviæ se nakon du¾e pauze ponovo vratio u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Juèer je u susretu s Vinodolskim bio jedini igraè koji je odradio svih 90 minuta, a ono što je najva¾nije, selektor Bla¾eviæ je bio zadovoljan onim što je prikazao Milenkoviæ. Pred polazak na jutarnji trening sreli smo Ninoslava te ga upitali kakav je osjeæaj biti ponovo u reprezentativnom kadru? 

"Svakako da je osjeæaj jedinstven, tu sam ponovo nakon tri godine i pred nama su dvije utakmice istorijskog znaèaja kako za nas i naše navijaèe tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dugo èekamo jedan pravi rezultat, plasman na veliko takmièenje i znamo šta se oèekuje od nas, ali isto tako znamo da nas èeka jedna izuzetno teška utakmica, ali vjerujem da nismo bez šansi i da æemo se iz Lisabona vratiti sa pozitivnim rezultatom", rekao je Milenkoviæ za naš portal. 

Kako protiv Portugala? 

"Reprezentaciju Portugala ne treba nešto posebno predstavljati, svi smo upoznati sa njihovim kvalitetima mislim da su individualno jaka ekipa, meðutim, isto tako ova reprezentacija BiH je jedan izuzetno jak kolektiv, reprezentacija koja zna šta hoæe i smatram da naša ofanzivna linija mo¾e bilo kojoj selekciji na svijetu zabiti gol. Utakmici æemo pristupiti maksimalno ozbiljno i mislim da ako svi pru¾imo svoj maksimum, onda mo¾emo ostvariti rezultat koji nam daje velike šanse u revanšu", rekao je Milenkoviæ i odjurio na trening.

sportsport.ba