Ide Cico Ahmetovom prugom sa Ilijom svojim vjernim drugom…

ImageI dok odbrojavmo vrijeme (ko' za Novu Godinu jebote) za izbor novog selektora "A" tima, ne mo¾emo a da ne konstatujemo da su lobisti Cice Kranjèara u agoniji i da povlaæe oèajniæke (prije bi rekli patetiène) poteze. Pazite, èak su anga¾ovali i novinare iz Hrvatske da se "jave sa komentarima" kako mi ovdje u BiH "sataniziramo" Cicu. E vala neka pogledaju arhivu Hrvatskih novina iz veoma bliske prošlosti u kojima su ti isti novinari (ili njihove kolege i redakcije) pljuvali po Kranjèaru. Šta se desilo, pa ga sada brane? Pa normalno je da se desilo lobiranje i da su ogromni novci u igri. I kako mislite da pobjedite bh. javnost i da im "podvalite" Cicu (po nekima mozda èak i Mateusa) umjesto našeg slavnog i legendarnog kapitena MEHE KODRE? Ma nema šanse da to uradite. Dosta ste nas jebavali i dosta ste se talili. Konaèno je došlo vrijeme za Bosnu i Hercegovinu.
A Cico, Ahmet i Iljo sa svim onim ogromnim parama koje se u medijima pominju u sluèaju Cicinog izbora za mjesto selekora, neka fino kontaktiraju Mateusa, pa zajendo otvore neki zajednicki biznis- ali sto dalje od BiH…