Četiri kandidata za generalnog sekretara

ImageIzvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu intervjuirao kandidate za generalnog sekretara NSBiH.

Konkursna komisija je utvrdila listu od èetiri kandidata koji ispunjavaju uvjete predviðene konkursom. To su: Fuad Èolpa, Ismet Ovèina, Risto Trivun i Munib Ušanoviæ.

Kandidati su iznijeli svoju viziju rada saveza, a IO æe generalnog sekretara izabrati na sjednici 15. maja u Bihaæu, saopæeno je iz Nogometnog saveza BiH.

Fena