Blažević otišao iz Sarajeva

ImageZa danas u 18 sati u hotelu "Terme" na Ilid¾i najavljena je sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, koja bi trebala biti najava zasjedanja Skupštine NSBiH u utorak u 11 sati u "Collegiumu artisticumu".

Sjednici Izvršnog odbora trebao je prisustvovati i selektor Miroslav Bla¾eviæ, koji je zbog toga i doputovao u Sarajevo. No, juèer smo saznali da je Æiro napustio glavni grad BiH te da neæe prisustvovati ni sjednici nogometne vlade niti Skupštine.

Razlog Bla¾eviæevog odlaska je, navodno, konflikt sa generalnim sekretarom Munibom Ušanoviæem. Navodno je došlo do neslaganja o nekim kljuènim stvarima pa se revoltirani Æiro juèer vratio u Zagreb.

– Istina je da konflikt postoji, ali o detaljima ne bih govorio dok se ne vratim u Sarajevo – rekao je Bla¾eviæ.

S druge strane, Ušanoviæ negira da postoji ikakav sukob sa Bla¾eviæem.

– Apsolutno ne znam ni za kakav konflikt izmeðu mene i selektora Bla¾eviæa – ka¾e Ušanoviæ.

Ostalo je nejasno šta se, ustvari, desilo, jer su od Bla¾eviæevog dolaska na èelo reprezentacije Bosne i Hercegovine selektor i generalni sekretar bili u sjajnim odnosima.

avaz.ba