U Rijeci izgubljeno oko 100.000 KM

ImageHotel u Opatiji, avionske karte, poludnevnice za fudbalere, i niz dodatnih troškova uveli su Savez u nove probleme…

Èelnici NS BiH Iljo Dominkoviæ, Sulejman Èolakoviæ i Bogdan Èeko danas æe imati sastanak predsjedništva, na kojem æe se govoriti o sljedeæem IO, ali i novim dugovima koji su napravljeni u Rijeci. Naime, izvor blizak Savezu nam tvrdi kako je utakmica u Rijeci Savez uvukla u nove dugove. Procjenjuje se trošak od oko 100.000 KM. Tako je pored gorke pilule i poraza Savez popio još gorèu, a to su novi dugovi iz kojih ih ne mo¾e niko isèupati.

Hotel u Opatiji, avionske karte, poludnevnice za fudbalere, i niz dodatnih troškova uveli su Savez u nove probleme, zahvaljujuæi prije svega ljudima u predsjedništvu, koji nisu bili u stanju organizovati utakmicu. Jedno od glavnih pitanja biti æe i uvjeti za konkurs generalnog sekretara.

Zbog svega toga Munib Ušanoviæ nije htio otputovati u Brisel na sastanak o sigurnosti, na koji su otišli Pilav i Begiæ. Ušanoviæ sprema novu papirologiju, kako bi ponovo konkurisao za generalnog sekretara. No, pitanje je dokle æe èelni ljudi NS BiH odgaðati konkurs, ako je FIFA i UEFA blokirala raèune Saveza dok se ne izabere novi sekretar.

Napad hakera

Na portal NS BiH po ko zna koji put su upali hakeri i juèer blokirali stranicu. Ogrorèeni ljudi se ¾ele makar na ovaj naèin osvetiti ljudima u Savezu, jer protestima nisu mogli ništa.

AS