Anketa: Nasilje i bakljade jedino rjesenje

Image
 
Anketa koja je odr¾ana na našem portalu pokazala da je nasilje i bakljada jedino rješenje da bagra ode iz saveza. Od 10976 posjetilaca koji su uèestvovali u anketi, njih 42% vidi da je nasilje najbolje rješenje. Dok 25.5% misli da su bakljade idealno riješenje. Minimalan dio naših posjetilaca i èitalaca misli da æe bojkot i protesti otjerati bagru.
 
Ono što je najbitnije jeste da kompletna javnost nije zadovoljna radom NFSBiH i da ¾eli da se ova sadašnja garnitura smjeni.
 
Nova anketa je veæ postavljena, radi se o Safetu Nadareviæu, otjeranom igraèu iz reprezentacije.
 
 Image