Optuženi, Osumnjičeni, Uhapšeni i Osuðeni u prvoj postavi Nogometnog saveza BiH!

ImageNogometnim savezom upravljaju ljudi sa malo sportskog iskustva, ali upitne prošlosti…

Kritièari Nogometnom savezu BiH zamjeraju i to što dopušta da u vrhu budu i oni kojima nije strano sukobljavanje sa zakonom, piše Centar za istra¾ivaèko novinarstvo.

Osim što se protiv generalnog sekretara Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša pred Sudom BiH vodi postupak zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja, o èemu ste mogli èitati u juèerašnjem broju, još je nekoliko èelnika osuðeno ili optu¾eno.

Divlji zapad

Talat Sulejmani, direktor Odjela za licenciranje, optu¾en je za nesavjestan rad u slu¾bi. Hamdija Abdiæ Tigar, ratni komandant i èlan Izvršnog odbora Saveza, više je puta osuðivan zbog nasilnièkog ponašanja te još jednog kriviènog djela.

Sudski procesi protiv Ušanoviæa, Kureša i Sulejmanija još nisu okonèani, a oni nastavljaju obavljati svoje funkcije u Savezu. Abdiæ je osuðen na kaznu zatvora od dvije godine, ali je ostao na slobodi nakon što je podnio molbu za odgaðanje izvršenja kazne.

I dalje je èlan Izvršnog odbora NSBiH mada je internim Pravilnikom zabranjen anga¾man osoba osuðenih za te¾a krivièna djela. Abdiæ ka¾e da "nije upoznat" s pravilima te da ne namjerava podnijeti ostavku.

– Atmosfera u našem fudbalu podsjeæa na Divlji zapad. To ljudima koji su tamo odgovara zato što mogu u anarhiji raditi šta im je volja. Takvim ljudima ureðen sistem ne odgovara – ka¾e Mensur Dogan, predsjednik Udru¾enja trenera Kantona Sarajevo.

Sudski procesi koji se vode protiv ljudi na èelu doveli su do narušavanja imid¾a bh. fudbala i kod kuæe i u inozemstvu, tvrdi Fuad Kasumoviæ, zamjenik ministra finansija i trezora BiH i nekadašnji predsjednik FK Èelik.

S tog je mjesta suspendovan krajem avgusta 2005. godine nakon što je, prema njegovim rijeèima, javno kritizirao predstavnike Saveza zbog namještanja utakmica.

– Javna je tajna da ljudi koji vode Savez nisu dorasli tom poslu – ka¾e Kasumoviæ.

Jedan od èelnika NSBiH s kriminalnom prošlošæu je Abdiæ, koji je ostao na polo¾aju iako je osuðen na kaznu zatvora zbog razbojnièke kraðe i razbojništva, dok je više puta uvjetno osuðivan za krivièno djelo nasilnièko ponašanje, ukljuèujuæi i tuèe.

Vrhovni sud FBiH je u oktobru 2007. potvrdio presudu protiv Abdiæa i Emina Piviæa. Osuðeni su zbog pokušaja iznude 200.000 DEM od Ned¾ada Bajriæa.

Kako je navedeno u presudi, kako bi ga natjerali da im preda novac, Abdiæ i Piviæ su rukama, nogama, pištoljem i drugim predmetima udarali Bajriæa po glavi i ostalim dijelovima tijela. Kada je Bajriæ rekao da im novac neæe dati, Piviæ je ispucao jedan metak u njegov lijevi skoèni zglob.

Namješten sluèaj

Uzeli su njegov auto i druge vrijedne predmete, ukljuèujuæi sat i mobilni telefon, te ga ostavili prelomljenih rebara.

U intervjuu koji je voðen u Bihaæu, gdje ¾ivi, Abdiæ je tvrdio da je nevin i da su mu cijeli sluèaj namjestili njegovi protivnici. Ka¾e da je podnio molbu za odgaðanje izvršenja kazne zbog zdravstvenih problema. Priznaje da mu tuèe nisu strane. Ipak ka¾e: "Moja djeca nisu djeca kriminalca nego ratnog heroja".

Sulejmani oštetio "Air Bosniu"  za milion i 334 hiljade dolara

Sulejmani se tereti da je od januara 1999. do maja 2001. godine u svojstvu šefa poslovne jedinice aviokompanije "Air Bosnia" u Istanbulu prekršio pravila o refundiranju neiskorištenih avionskih karata te ovoj kompaniji prouzrokovao štetu od 1.334.491 amerièki dolar. Suðenje je u toku.

U intervjuu sa novinarima CIN-a Sulejmani je priznao da je dao izjavu u policiji u vezi s istragom o dodjeli nelegalnih dr¾avljanstava u diplomatskim predstavništvima BiH u svijetu pa i u Konzulatu BiH u Turskoj, u kojem je radio od 1994. do 1998. Ka¾e da u ovom sluèaju nije bilo neregularnosti.

Sluèaj Miroslava Æoriæa

Još jedan èlan Izvršnog odbora NSBiH koji ima probleme sa zakonom je Miroslav Æoriæ. Pod sumnjom za organizirani kriminal uhapšen je 22. maja 2007. zbog neregularnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovaèko-neretvanskog kantona (MUP HNK) u vrijeme kada je bio premijer Vlade tog kantona.

Jedan od navoda optu¾nice odnosio se i na 741.000 KM, koliko je isplaæeno pripadnicima Kantonalnog MUP-a koji više nisu bili na listi zaposlenika.

Salem Miso, sudija BiH, nakon hapšenja Æoriæa, donio je odluku da nema elemenata za potvrdu da se doista radilo o organiziranom kriminalu te Æoriæ biva optu¾en za prekoraèivanje slu¾benog ovlaštenja i pribavljanje koristi drugoj osobi.

Æoriæ tvrdi da je isplate odobrio, jer ne bi bilo dobro izbaciti grupu naoru¾anih i obuèenih ljudi na ulicu i ostaviti ih bez prihoda od kojih bi izdr¾avali sebe i svoje porodice. To je suðenje trenutno obustavljeno.

avaz.ba