08. Laureati Hadžić i Kimanijeva

Image

Najbolji sportisti BiH za 2008. godinu u izboru «Nezavisnih novina» i BHRT-a, a pod pokroviteljstvom predsjedavajuæeg Predsjedništva BiH Nebojše Radmanoviæa su bokser Memnun Had¾iæ i atletièarka Lucia Kimani.

Kod muškara u naju¾oj konkurenciji još su bili: Hamza Aliæ (atletika), Amel Mekiæ (d¾udo), Goran Ikoniæ (košarka) i Borki Predojeviæ (šah), a kod djevojaka Dijana Vasiæ (odbojka), Arnela Od¾akoviæ (karate), Mervana Jugiæ-Salkiæ (tenis) i Dragana Kne¾eviæ (rukomet).

Za najbolju ekipa proglašena je RK Bosna Sunce osiguranje (Sarajevo) u konkurenciji sa ®RK Borac (Banjaluka) i ŠK Bosna (Sarajevo).

Trener godine je Almedin Fetahoviæ (boks), a priznanja su pripala i Radetu  Unèaninu (rukomet) te Mehmedu Skenderu (atletika).

Najperspektivni sportisti u 2008. godini su Brankica Mihajloviæ (odbojka) i Nadir Èolpa (boks). Nagrada za fair-play pripala je RK Gora¾de, a dodjeljena su i posebna priznanja za ¾ivotno djelo: Memnunu Id¾akoviæu (posthumno), Rusmiru Delahmetoviæu (posthumno), Velimiru Sombolcu i Osmanu Maglajliæu.

Vedadu Ibiševiæu (fudbal) pripala je nagrada za razvoj sporta u BiH – sportska liènost godine, dok je njegov reprezentativni kolega Miralem Pjaniæ dobio priznanje za razvoj sporta u BiH – sportski gest godine s obzirom na èinjenicu da je odbio nastupati za Francusku i prihvatio BiH.

Najbolji sportista u sportu za invalide je Adnan Manko (OKI Fantomi), dok je ekipa godine reprezentacije BiH u sjedeæoj odbojci.

Uruèeno je i posebna nagrada za doprinos sportskom novinarstvu, koju je dobio Tonèi Markoviæ.

sportsport.ba