Jedino u našem Savezu diploma ništa ne vrijedi

Image

Miralem Brkan, trener specijalista, koji je struèno obrazovanje stjecao po Bundesligi, prateæi rad golmana, ali i njihovih trenera, poput Sepp Majera,
Envera Mariæa i drugih, ogorèen je na NSBiH. Brkan je devedesetih godina pratio i okupljao bh. talente po Evropi, slao njihove «kartone» tadašnjim èelnicima NSBiH. Za svoj anga¾man, Brkan nije tra¾io ništa, premda su mu obeæavali «kule i gradove», kada jednom Savez stane na noge.
Jedino u našem Savezu diploma ništa ne vrijedi. Imam sve papire, struèno obrazovanje, ¾elje i znanja, ali ne mogu proæi. Nisam tra¾io, makar bi to bilo sasvim normalno, da se uzme u obzir i moj minuli rad, tra¾io sam samo šansu. Birali su selektore, trenere golmana, a nikad nisam dobio pravu šansu. Predao sam nedavno i za sekretara. I tu sam glatko odbijen, bez objašnjenja. Moja je, izgleda nesreæa što je iz Saveza otišao Jusuf Pušina. Sa njim, te sa D¾emaludinom Mušoviæem i Fuadom Muzuroviæem, imao sam korektne odnose. Na¾alost, niko od njih danas nije u Savezu, a ovi novi, koji èuvaju fotelje, misle da Savez postoji od kako su oni zaposjeli pozicije. Zato i jesmo tu gdje jesmo – po¾alio nam se Miramel Brkan, trener koji je pratio karijere, Salihamid¾iæa, Barbareza, Kapetanoviæa, Misimoviæa, Bajamoviæa, Pintula, Glavaša, Grliæa, Akrapoviæa, Peliæa, Mulaliæa, Kevriæa, Ramoviæa i mnogih drugih bh. asova koji su igrali po Bundesligi.

 

        san.ba