Slovenija testira Ćirine izabranike

ImageNogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat æe 19. novembra prijateljski meè protiv Slovenije u Mariboru. Gostovanje u Libiji je otpalo, jer posljednja ponuda nije sadr¾avala novèani bonus za gostovanje u ovoj zemlji.

Slovenija je ostala jedina opcija pa je juèer brzo postignut dogovor o odigravanju utakmice.

  Pripreme za Belgiju

Tako neæe propasti novembarski termin, a selektor Miroslav Bla¾eviæ dobit æe priliku da, nakon èetiri kvalifikacione utakmice, ponovno okupi izabranike.

– Sada je sve u najboljem redu. ®elio sam da iskoristimo ovaj termin kako bismo se još više upoznali i zbli¾ili. Veoma je bitno to što æemo se opet okupiti i neæe biti prevelike pauze izmeðu utakmica. Veseli me što æu ponovno vidjeti sve igraèe i što æemo sada bez rezultatskog pritiska moæi prièati i poèeti pripreme za martovski dvomeè s Belgijom – rekao je Bla¾eviæ.

Èim je dogovorena utakmice, Æiro je u kancelariju Nogometnog saveza poslao spisak od 18 igraèa na koje raèuna u ovom meèu. Na popisu nema povrijeðenog Miralema Pjaniæa te Safeta Nadareviæa, kojeg je selektor otpisao iz planova.

– Novo je ime napadaè Šibenika Ermin Zec, koji ove jeseni igra odlièno. To je igraè kojeg sam pratio u nekoliko utakmica i silno je zanimljiv. Prošao je omladinske selekcije BiH i mislim da je sada pravo vrijeme da ga isprobam – ka¾e Æiro.

Analiza utakmica

Reprezentacija æe se dva dana uoèi utakmice okupiti u hotelu “Habakuk” podno Pohorja. Igraèi æe u Sloveniju stizati sa svojih evropskih odredišta, dok æe dio struènog štaba i èelnici NSBiH doputovati iz Sarajeva.

– To je najbolja varijanta. Naæi æemo se u Mariboru i zajedno provesti ta tri dana. Neæemo imati vremena za neko uigravanje, ali æemo zato to vrijeme provesti u razgovorima sa igraèima. Analizirat æemo poèetak kvalifikacija i ono što smo ostvarili u èetiri odigrane utakmice. Nadam se da æemo nastaviti putem kojim smo poèeli ove jeseni – govori Bla¾eviæ.

Test po mjeri

Inaèe, selektor je veæ potpuno zaokupiran Belgijom, iduæim protivnikom u kvalifikacijama. Smatra da su Slovenci idealan protivnik u pripremi za iduæe kvalifikacione okršaje.

– Slovenija je dobra selekcija. Rijeè je o èvrstom i neugodnom protivniku. Vjerovatno nemaju igraèa koji su belgijskih kvaliteta, ali smatram da æe nam ovo biti test po mjeri – ka¾e selektor.

Bla¾eviæeva osamnaestorica

GOLMANI: Kenan Hasagiæ (Istanbul BB, Turska), Goran Brašniæ (Inter, Hrvatska).

ODBRANA: Emir Spahiæ (Lokomotiv, Rusija), Adnan Mravac (Materzburg, Austrija), D¾emal Berberoviæ (Liteks, Bugarska), Ivan Radeljiæ (Energi, Njemaèka), Dario Damjanoviæ (Luè energija, Rusija).

VEZNI RED: Elvir Rahimiæ (CSKA, Rusija), Zvjezdan Misimoviæ (Volfsburg, Njemaèka), Mladen Bartoloviæ (Hajduk, Hrvatska), Senijad Ibrièiæ (Hajduk, Hrvatska), Sejad Salihoviæ (Hofenhajm, Njemaèka), Samir Muratoviæ (Šturm, Austrija), Admir Vladaviæ (®ilina, Slovaèka).

NAPAD: Edin D¾eko (Volfsburg, Njemaèka), Vedad Ibiševiæ (Hofenhajm, Njemaèka), Zlatan Muslimoviæ (PAOK, Grèka), Ermin Zec (Šibenik, Hrvatska).

avaz.ba