Bliži se termin, protivnika nema

ImageBli¾i se 19. novembar, FIFA-in termin za odigravanje meðunarodnih prijateljskih utakmica, a reprezentacija BiH još nije pronašla protivnika.

Nogometni savez BiH dobio je ponude Libije, Slovenije, Azerbejd¾ana, Albanije i Irana. Azerbejd¾ancima i Albancima je poslan negativan odgovor. Najviše se, i danas, èeka odgovor iz Libije, koja za utakmicu u toj zemlji nudi solidan honorar.

No, iz ove afrièke dr¾ave danima ne sti¾e ni pozitivan niti negativan odgovor. Èelnici Saveza ¾ele utakmicu, ali ne i novu finansijsku dubiozu koju bi donijela utakmica na nekoj drugoj adresi.

Uporedo pregovarajuæi sa Libijcima, sa Slovencima je postignut prešutan sporazum prema kojem æe biti ugovorena meðusobna utakmica ako i jedna i druga selekcija ne pronaðu odgovarajuæeg protivnika. Ako se to desi, utakmica bi se igrala u Mariboru. – piše Avaz.

Vremena za dogovor je sve manje, jer je poznato da selektor Miroslav Bla¾eviæ igraèima iz inozemstva mora uputiti pozive za utakmicu dvije sedmice ranije.

sportin.ba