Sud BiH: Gdje su pare iz NS/FS BiH?

ImagePred Odjelom Suda BiH juèer je nastavljeno suðenje optu¾enim èelnicima Nogometnog saveza/Fudbalskog saveza BiH, generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu.

Na juèerašnjem pretresu svjedoèili su radnici SIPA-e Marko Biliæ i Dragan Mumoviæ te fizioterapeut A reprezentacije BiH, Radomir Æosoviæ, piše danas «Avaz».

Biliæ je, kao viši inspektor i voða tima za privredni kriminal, uèestvovao u istrazi koja je voðena u NS/FS BiH. Kako navode naše najtira¾nije dnevne novine, svjedoèio je o okolnostima i naèinu na koji je izuzimana dokumentacija o finansijskom poslovanju NS/FS BiH. Prema njegovim rijeèima, ta dokumentacija nije voðena a¾urno i nije bila sortirana kako treba.

Mumoviæ je 2004. godine bio voða tima za organizirani kriminal i preuzeo sluèaj NS/FS BiH. «Avaz» piše, kako je rekao je da mu je dat zadatak da provjeri nepravilnosti prilikom raspolaganja novcem, ispita okolnosti pod kojima je Savez Ušanoviæu dao kredit od 30.000 KM i navodnu vezu èelnika NS/FS BiH s Muhamedom Alijem Gašijem, koja nije otkrivena.

Prema Mumoviæevim rijeèima, utvrðeno je da je krajem 2003. godine u blagajni bio minus od 40.000 KM, što je nemoguæe, a nekoliko dana kasnije taj minus je nuliran.

 
sportsport.ba