Pašalić svjedočio protiv Ušanovića

ImageAhmed Pašaliæ, bivši direktor fudbalskih reprezentacija BiH juèe je u Sudu BiH svjedoèio u procesu protiv Muniba Ušanoviæa, v.d. generalnog sekretara i Miodraga Kureša, sekretara finansija Saveza, a koje optu¾nica tereti za utaju 2.300.000 maraka.
Inaèe, i Pašaliæ je bio osumnjièen za pomenute malverzacije u NS/FS BiH, a juèe se odazvao na suðenje u svojstvu svjedoka Tu¾ilaštva BiH.

«Tri svjedoka se nisu odazvala na poziv suda, jer nisu primili pozive. Dva su se juèe pojavila i svjedoèila, a jedan od njih je i Ahmed Pašaliæ. Njemu je predoèena dokumentacija Tu¾ilaštva BiH i njegova izjava je ustvari potvrdila navode optu¾nice. Pašaliæ je potvrdio da je u kritiènom vremenu bio uposlen u F/NS BiH i potvrdio da su isplaæivane premije», rekao je tu¾ilac Ahmed Halebiæ za „Nezavisne novine“.

Na prošlom roèištu svjedoèio je vještak grafolog Esad Biliæ, koji je potvrdio da su na veæini dokumenata, koji se odnose na isplate velikih novèanih suma, potpisi optu¾enih. U optu¾nici je navedeno 20 sluèajeva u kojima su Ušanoviæ, kao generalni sekretar Saveza, te Kureš, kao sekretar za finansijske poslove, podizali novac u namjeri da sebi i drugima u Savezu pribave protivpravnu imovinsku korist.

Nastavak suðenja je sutra, a tada æe biti saslušani novi svjedoci Tu¾ilaštva BiH.

sportsport.ba

Image