Položen vijenac na Kapiji

Image

Odigravanje košarkaške kvalifikacione utakmice sa Izraelom i svoju posjetu Tuzli, predstavnici BHFa su, zajedno sa svojim domaæinima i prijateljima iz navijaèke skupine Fukare Tuzla, iskoristili da se prisjete ¾rtava sa Kapije. Na tom mjestu, u samom centru Tuzle, je 25. maja 1995. godine fašistièki agresor granatom usmrtio 71 mladu osobu. BHF i Fukare Tuzla su odale poèast polaganjem vijenaca na spomenik koji treba vjeèno da opominje i podsjeæa.

“Prouèite Fatihu i pomolite se, pamtite i opominjite”…

Image

Predstavnici Fukara i BHFanaticosa pred spomenikom ¾rtvama stradalim od èetnièke granate 25.5.1995.
BHF Press