Jasmin Hukić ogorčen

Image Na juèerašnjoj pres-konferenciji pred utakmicu BiH – Izrael pojavila se informacija da je nekadašnji kapiten tuzlanske Slobode Dite i dugogodišnji lider bh. reprezentacije Jasmin Hukiæ za svoj nedavni odlazak s priprema optu¾io selektora Bajramoviæa. Na jednom slovenskom web-sajtu prenesena je Hukiæeva izjava da mu je "reèeno da ustupi mjesto mlaðima, a da u javnosti predstavi da njegovo koljeno ne mo¾e izdr¾ati napore".

Kome trebaju la¾i

Hukiæ, prema ovom sajtu, a što su prenijeli i pojedini portali u BiH, ka¾e da mu je "sve to zajedno smiješno". No, juèer smo stupili u kontakt sa Hukiæem, koji je bio šokiran svojim navodnim izjavama.

– Da li neko, zaista, misli da bih ja omalova¾avao dres koji sam nosio deset, a nadam se da æu nositi i narednih godina? Kome trebaju takve izmišljotine? Nikome nisam dao sliènu izjavu, a pogotovo ne u Sloveniji, a vi ste prva osoba koja me uopæe zvala iz BiH u posljednjih desetak dana – ogorèen je Hukiæ.


Smišljena provokacija

On smatra da je rijeè o smišljenoj provokaciji, ali se pita kome je potrebno da se, umjesto da igraèi i struèni štab BiH razmišljaju o opasnom rivalu kao što je Izrael, pokušava izazvati raskol i pa¾nja usmjeriti na, kako ka¾e, "nebulozne izmišljotine".

– Da nisam s Olimpijom na turniru u Zadru, sigurno bih došao u Tuzlu, ali dio mene je s ekipom. To je moj tim. A o tome zašto ne igram, postoji samo jedna verzija i istina: ne igram zato što zbog povrede nisam bio dovoljno spreman! Jeste, bio sam iziritiran, ali ne statusom nego èinjenicom da ne mogu više pomoæi. U dogovoru sa selektor Bajramoviæem, otišao sam i uz obeæanje da æu se odazvati u nekoj buduæoj akciji – izjavio je Hukiæ.

 

 

www.sportsport.ba