Blamaža Ilje, Sulje, i Čeke

ImageReprezentativcima sni¾ene premije

Predsjedništvo NFSBiH juèer je u Sarajevu odr¾alo sastanak koji je ujedno poslu¾io i kao priprema za zasjedanje Izvršnog odbora, koja je zakazana za 1.9.

Èlanovi predsjedništva razgovarali su o nekoliko tema, medju kojima su bile i premije reprezentativcima za naredne kvalifikacione meèeve. Zakljuèeno je da æe one biti nešto manje nego do sada.

Osim toga, razgovaralo se o plaæama zaposlenih u NFSBiH, te finasijskom planu za naredne èetiri godine, koji bi trebao izvuæi savez iz dosta nezavidne situacije.

avaz