BHF u humanitarnim akcijama

ImageU proteklom periodu, BHFanaticos-i su, osim redovnih aktivnosti, imali i nekoliko humanitarnih akcija.

Naime, u Manhajmu (Njemacka) je odr¾an BHF party na kojem je nastupio jedan od najboljih i najpopularnijih MC-ija na Balkanu, èlan BHF-a Frenkie. Sav prihod od prodatih karata BHF je usmjerio u dobrotvorne svrhe.

 

Jedan dio je uplaæen Fondaciji za školovaje djece Srebrenice, a drugi za lijeèenje male Merime iz Banoviæa.

Image

Više informacija o Fondaciji mo¾ete pronaæi na stranici djeca-srebrenice.info , a o maloj Merimi na adresi www.dobro.ba.

Ovim putem ¾elimo poruèiti da æe BHF nastaviti sa ovakvim i sliènim akcijama.

BiH do groba

BHF