Slušaj sine – NEMA PREDAJE

ImageDragi èlanovi i prijatelji BHFa,

 

Ovih dana dobili smo veliki broj pitanja sa raznih strana o tome kakav æe biti stav BHFa u povodu još jedne “sapunice” u re¾iji N/F Saveza BiH.

U svakodnevnim kontaktu  èlanova BHF-a sa igraèima, kao i svima onima koje nisu zavarani isprobanom taktikom ovog i ovakvog N/F S BiH, odluèili smo da  BHF nece prisutvovati “premijeri” Æire Bla¾eviæa u prijateljskoj utakmici potiv Bugarske u Zenici.  

Takoðe, moramo istaæi da još uvijek nismo donijeli konaènu odluku u vezi kvalifikacionih utakmica. Ipak, moramo ponoviti i reæi SVIMA da selektor (u ovom sluèaju Æiro Blazevic) nije upitan. Kao i do sada, naše akcije i (ne)djela æe u potpunosti zavisiti od toga da li æe se kao izraz “dobre volje” za napredak bh.fudbala, odgovorni ljudi odva¾iti da konaèno smijene neke od èelnika Saveza (zna se i koje su to osobe) i da poka¾u javnosti da im je stalo do uspjeha našeg fudbala u cjelosti. Jedino bi takav gest konaèno odškrinuo vrata ozdravljenju fudbala u našoj dr¾avi i ujedinjenju svih subjekata potrebnih za ostvarivanje toliko oèekivanih reprezentativnih uspjeha..

Svi znate šta tra¾imo, svi znate na šta smo spremni i konaèno svi znate da se mi nikada neæemo predati…

BiH do groba

 

Vodja BHFanaticos-a

Sefalija Mujdanovic