Farsa u režiji N/FS BiH

Image

Æiro potpisuje – petnaestorica gledaju

Uz “specijalni“ program generalnog sekretara N/FSBiH Muniba Ušanoviæa, koji na svoju ¾alost nije uspio anga¾ovati narodni orkestar, danas æe Miroslav Æiro Bla¾eviæ potpisati dvogodišnji ugovor i tako zvanièno postati novim selektorom nogometne reprezentacije BiH.

Uz sve èlanove Izvršnog odbora N/FSBiH, koji su jednoglasno smijenili Mehu Kodru, te onda sa jednim uzdr¾anim glasom imenovali Miroslava Bla¾eviæa za njegovog nasljednika, te sveprisutnim generalnim sekretarom, Æiro æe se obratiti bh. naciji i reæi kako je presretan zbog dolaska u BiH, te vjerovatno još jednom ponoviti kako oèekuje da se svi igraèi odazovu.

Meðutim, bez obzira na to što æe Æiro reæi, i dalje stoji èinjenica da su ga u N/FSBiH doveli ljudi èije ime se meðu navijaèima pominje sa gnušanjem, te èiji se odlazak tra¾i veæ dugo. Upravo je farsa oko predstavljanja Æire kao novog selektora prilika da se ponovo ti isti èelnici upitaju dokle æe sjediti u foteljama, koje nisu zaslu¾ili, ali za njih same prilika da se promovišu.

Ipak, nismo zaboravili smjenjivanje Kodre, te pune tribine stadiona Koševo, odnosno prazne u Zenici, a vjerovatno nisu ni navijaèi èiji glas oèito ne dopire do ušiju èelnika N/FSBiH, koji su bh. nogomet gurnuli u ponor, bez moguænosti izlaska. Æiro mo¾da jeste njihov spas, jer æe ovaj trener sigurno privuæi odreðen broj navijaèa na tribine, ali sigurni smo da æe uskoro doæi kraj i pojedincima iz bh. kuæe nogometa, što najbolje pokazuje i najavljena inspekcija UEFA i FIFA, koja bi ovih dana trebala sletjeti u Sarajevo kako bi temeljno isprovjeravala (ne)rad u Savezu.

Podsjeæanja radi, UEFA je stopirala sve finansijske projekete koje vodi N/FSBiH, meðu kojima je i izgradnja trening-centra u Zenici za potrebe bh. selekcije. Takoðer, nije naodmet pomenuti da æe danas ugovor sa Miroslavom Æirom Bla¾eviæem, ispred N/FSBiH, potpisati generalni sekretar Munib Ušanoviæ, protiv kojeg se, podsjetimo, vodi krivièni postupak pred Sudom BiH zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja.

oslobodjenje.ba