Dijagram čišćenja Saveza

ImageKrstareæi prostranstvima interneta mo¾e se naæi masa klipova èiji su se autori našli pogoðenim cjelokupnim anga¾manom ljudi iz vrha NFSBiH. Šteta je da se takvi video klipovi ne prezentuju široj javnosti kao još jedan od dokaza da ljepotani iz Saveza pobuðuju masovnu histeriju veæu nego svojevremeno Backstreet Boys-i.

Klip od èovjeka koji se potpisao kao ”Goliath”. 

 

BHF Press