22. sedmica

Image

Sve što valja u u bh.fudbalu, sve što je pošteno, sve što je patriotski i najva¾nije SVE ŠTO JE LJUDSKI bilo je na terenu „Asim Ferhatoviæ Hase“ u  nedjelju 1. 6. 2008. godine.

Zar je nakon svega ovoga, i nakon 50 prodatih ulaznica istog dana u Zenici na utakmici „Dominkoviæ & Co. Reprezentacija“ vs. Azerbejðan, potrebno ubjeðivati u ono što se odavno zna?

Desio se NAROD. I ovo neæe stati! I još æe se više dešavati narod i biæe kriminalcima i njihovim porodicama sve gore i gore ukoliko konaèno ne pokupe svoje smrdljive „prnje“ i zauvijek, ali baš ZAUVIJEK odstupe sa svojih funkcija na kojima im nije mjesto  ni po profesionalnim ni po ljudskim osobinama, nego su tamo jedino na osnovu „jebenog nacionalno-mafijaškog kljuèa“ koji je i u fudbalu/nogometu napravljen tako da ovu zemlju guši, da daje vlast i bogatstvo samo u¾em krugu „konstitutivnih“ mafijaša, a da nas ostale smrtnike tj.graðane BiH sprijeèi da  makar kroz fudbal/nogomet osjetimo ponos, sreæu, uspjeh…

Svi smo svjesni da je ovo samo poèetak i da æe biti još „dešavanja naroda“ ukoliko se ne desi nešto radikalno tj. definitivne smjene bez izuzetaka. Veæ se prièa o nekakvoj istorijskoj sjednici ovog korumpiranog Saveza na dan 4. 6. 2008. godine u Mostaru (u zapadnom dijelu ovog grada tamo im je sigurnije od navijaèa/naroda). Ipak, veæ su se ovi mafijaši dali na posao i meðusobno imaju dosta intenzivne razgovore i dogovore na koji naèin da  im guzice o(p)stanu u foteljama tj. kako opet zajebati sve bh. graðane.

Jer, moramo ih razumjeti. Kako æe, ako budu smijenjeni, da svojoj djeci objasne da im više neæe moæi otac/babo/tata donositi skupocjene darove sa još skupljih putovanja? I kako to da nema više ogromnih d¾eparaca zaraðenih od silnih mešetarenja sa raznim menad¾erima (naravno sve preko „leða“ i ponosa nas bh. graðana)? Kako da objasne svojim ¾enama/hanumama i švalerkama/“sekretaricama“ da nema više love za šopinge po ekskluzivnim buticima i da im više neæe pokazivati slike i preprièavati utiske sa „slu¾benih putovanja“ kada, uz pijuckanje skupocjenih whiskey-ja, lagano „æaskaju“ (naravno uz prevodioca/tumaèa) sa  Platinijem? Kako objasniti pojedinim menaerima i prevarantima da se oni više neæe pitati niti odreðivati sudce u bh. fudbalskim/nogometnim ligama?

Kako, kako, kako???

Ostaje nam svima da saèekamo do srijede, 4. 6. 2008. godine.

Ponovo, namjerno, ostavljamo na uvid imena i prezimena svih onih koji su nas svojom neinteligentnim odlukama doveli u ovakvu krizu. Grobari fudbala/nogometa u BiH su:

Munib Ušanoviæ

Iljo Dominkoviæ

Sulejman Èolakoviæ

Bogdan Èeko

Hamdija Abdiæ

Mensud Bašiæ

Ranko Cvijiæ

Miroslav Æoriæ

Mirsad Ibrišimbegoviæ

Marjan Jeliæ

Zlatan Mijo Jeliæ

®ivko Marjanac

Fikret Mujkiæ

Ivan Periæ

Muhidin Rašèiæ

Slaviša Vujiæ

 

Ostali èlanci