BHF Youth u BiH

Image Nakon promjene na èelu BHF Youth-a za Bosnu i Hercegovinu, sazvan je sastanak u vezi novog rada i buduæeg plana rada. Ovaj sastanak je pratila i starija ekipa dajuæi primjedbe i sugestije na rad BHF Youth-a.

Taèke o kojima se raspravljalo na sastanku su sljedeæe:

Saznaj više na BHF Youth news.