Pjaniću FIFA daje saglasnost

ImageKao što je "San" juèer pisao, Miralem Pjaniæ, super talentovani veznjak francuskog Meca, neæe kandidirati za utakmicu sa Makedonijom. Istina, oko Pjaniæa su se "otimali" Meho Kodro i Branimir Tuliæ, ali je dvojicu selektora ohladila procedura koja se mora ispoštovati kako bi Pjaniæ zaigrao za BiH, te ispunio svoju i ¾elju svoje familije, te brojnih navijaèa bh. reprezentacije.Munib Ušanoviæ je pojasnio zašto se odgaða Pjaniæev debi.– Razgovarao sam sa selektorom Kodrom i sa njegovim ocem. Kako je Pjaniæ igrao za mlaðe selekcije Luksemburga, njemu je potrebna saglasnost FIFA -e da bi igrao za BiH. Takva je procedura. U FIFA æemo poslati Pjaniæev pasoš, zatim njegovu izjavu, a bit æe potrebna dokumentacija iz fudbalske federacije Luksemburga, kao potvrda da je nastupao za njihove reprezentacije. Oèekujemo u najbr¾em moguæem roku da FIFA da saglasnost za promjenu sportskog dr¾avljanstva – obrazlo¾io je Ušanoviæ.

Tuliæ potpisao, uskoro i Kodro
Branimir Tuliæ, selektor mlade reprezentacije potpisao je ugovor sa NSBiH. Savez više neæe davati moguænost nogometnim "parazitima" da ugovorima rješavaju svoje probleme. Ako Savez odluèi raskinuti ugovor sa Tuliæem, moæi æe to uraditi nakon završenog ovog ciklusa, bez prava na obešteæenje. I Meho Kodro æe ovih dana staviti svoj potpis na ugovor. Na¾alost, ugovor neæe dobiti i Elvir Boliæ. On æe imati status pomoænika, kao što imaju i Borèe Sredojeviæ i Sedin Tanoviæ. Njih sleduju dnevnice, premije i troškovi putovanja po nalogu selektora. Status Ivice Barbariæa još uvijek nije riješen.

san.ba