Vjerujem u dobar rezultat na SP-u

ImageBacaè kugle Hamza Aliæ juèer je sa svojim trenerom Mehmedom Skenderom otputovao u Španiju kako bi kao jedini bh. predstavnik uèestvovao na Svjetskom dvoranskom atletskom prvenstvu u Valensiji, koje poèinje sutra i traje do nedjelje.

 Mnogo prepreka

– Kugla je na programu veæ prvog dana, u ranim jutarnjim satima u petak. To mo¾e biti mali problem, jer se radi o velikom takmièenju, na kojem uvijek ima mnogo prepreka: od nemoguænosti da se, zbog velikog broja takmièara, dobro zagrijate za nastup do psihièkih barijera.

No, optimista sam i, ako se sve poklopi, rezultat ne bi trebao izostati. Nadam se, prije svega, dobrom nastupu – kazao nam je Aliæ, koji je prošlog mjeseca na Balkanskim dvoranskim igrama u Atini pobijedio s rezultatom od 20,23 metara, što je njegov novi lièni rekord.

Dok je Aliæ bio na putu za Sarajevo, njegov je matièni klub Zenica uprilièio pres-konferenciju na kojoj su potpisana tri ugovora, èime bi njihovom takmièaru trebale biti osigurane mirne pripreme za nastup na Olimpijskim igrama u Pekingu.

Lanac podrške

– Projekt "Aliæ – Peking 2008" ¾ivi, što smo osvjedoèili potpisivanjem tri nova sponzorska ugovora, za koje se nadamo da su poèetak dugog lanca podrške Aliæu – kazao je predsjednik kluba Suad Kaknjo.

avaz.ba