Spreman pomoæi, ali ne na terenu

ImageBarbarez je imao sastanak sa selektorom Mehom Kodrom i njegovim pomoænikom Elvirom Boliæem.

"Sigurno je da su Kodro i Boliæ došli u Njemaèku da prièamo o mom povratku, ali smo se zaista vrlo malo doticali te teme. O tome sam se veæ davno izjasnio. Ne prkosim svojim odlukama, samo sam realan. Da li vrijedi da se vratim i odigram jednu ili dvije utakmice", pita se Barbarez, a na konstataciju da je bh. timu potreban lider, odgovorio je:

"Bio sam u reprezentaciji i otišao prije dvije godine. Siguran sam da se za to vrijeme stvorio lider, koji æe me uspješno naslijediti. Stoga još jednom ponavljam – aktivno nije moguæe da zaigram. Što se tièe druge funkcije, to æe morati prièekati. Imam opcije da produ¾im ugovor s Bajerom, ali je sada u opticaju i Hamburg. Od toga æe zavisiti i moj anga¾man u reprezentaciji, a sve æe se znati do ljeta. Ukratko, spreman sam pomoæi, ali ne na terenu", kazao je Barbarez za Nezavisne novine.

sportcentar.ba