Nema vi¹e potpisnika i pokajnika, SVIMA ISTI TRETMAN

ImageElvir Boliæ, tim-menad¾er nogometne selekcije BiH

 

 
Kada je prije nešto više od godinu objavljeno famozno pismo protiv èelnika N/FSBiH i direktora reprezentativnih selekcija, Elvir Boliæ se veæ bio oprostio od dresa bh. tima. Meðutim, Boliæ je u svojim istupima na medijima apsolutno podr¾avao zahtjeve 13 “buntovnika“.

 Èetrnaest mjeseci poslije, Boliæ je postao tim-menad¾er nogometne selekcije BiH i zadaæa mu je pomiriti “zaraæene strane“ i ujediniti ih. Mo¾da je zaraæene strane pregruba rijeè, ali èinjenica je da su se posljednjih mjeseci u javnosti pominjale dvije strane. Oni koji su potpisali pismo i ostali pri svojim zahtjevima – potpisnici ili buntovnici, i oni èija imena su navedena u pismu, ali su ipak igrali za reprezentaciju – pokajnici.

“Nema više ni potpisnika ni pokajnika“, ka¾e nam Boliæ i dodaje: “Svi æe imati isti tretman. Znam za sve probleme i kroz razgovore æemo ih pokušati prevaziæi. Svi oni koji ¾ele da igraju za BiH, mi raèunamo na njih. Dakle, od danas, nema više ovih ili onih, svi su u istom krugu. Poslaæemo pozive svim igraèima i oni koji se odazovu dobro su došli, a biæe pozvani svi oni koji to zaslu¾uju. Dakle, od ovog momenta svi dolaze u obzir. Od Topiæa, koji je rekao da neæe više igrati, pa nadalje. Svi igraèi koji mogu igrati za BiH su potencijalni kandidati za dres reprezentacije“, kazao nam je Boliæ, dodavši da je igraè tu zapravo da igra, a ne da bira.

Najefikasniji nogometaš reprezentacije BiH svih vremena ka¾e da njega i Kodru oèekuje veliki posao u narednom periodu. Naime, svaki od njih trebao bi razgovarati sa odreðenim igraèima i to u¾ivo, a ne preko telefona, a vrijeme, s obzirom na to da ubrzo slijedi utakmica protiv Japana, neu­m­itno iz­mièe.

“Oèekuju nas razgovori sa svim igraèima, kako onima koji su bojkotovali reprezentaciju, tako i onima koji su igrali cijelo vrijeme. Pokušaæemo zajedno prevaziæi sve što se dešavalo. Naša ideja je da razgovore obavimo u¾ivo, a ne preko telefona. Meðutim, neki igraèi su na pripremama, neki igraju prvenstva, neki još na odmoru, pa æemo vidjeti. Sa onima kojima se ne mognemo sresti prièaæemo telefonom“, ka¾e Boliæ, kojeg smo upitali da li su razgovori sa Barbarezom i Salihamid¾iæem mo¾da prioritet.

“Ne, nema prioriteta. Sa svima æemo obaviti razgovore kada dobijemo priliku, a što se tièe Hasana mo¾da æemo malo pustiti da proðe vremena, pa tek onda sjesti i prièati sa njim.”

S obzirom na to da je novi selektor BiH nekada bio vrhunski napadaè, te da je tim-menad¾er reprezentacije takoðer bio napadaè, Boliæa smo upitali da li æe mo¾da naša selekcija u buduænosti igrati ofanzivnije, nego je to bio do sada sluèaj. “To je stvar koju æemo sjesti i dogovoriti. Selektor ima viziju, ali ne bi bilo loše malo promijeniti razmišljanje, igrati ljepši fudbal nego do sada“, priznaje nam Boliæ, koji nam je na kraju razgovora ka­­zao da mu je zapravo sv­e­jedno pr­otiv koga æe BiH otvoriti kvalifikacije.

“Bilo bi dobro kada bismo protiv ja­èih igrali na poèetku, ali nemam ništa protiv toga da, recimo, na domaæem terenu otvorimo protiv neke od slabijih selekcija iz naše grupe. Pobjedom bi naraslo i samopouzdanje, kako igra­èima, tako i stru­èn­om štabu“, smatra Boliæ, koji æe u narednih nekoliko dana pokušati vidjeti dokle je došla procedura dobijanja pasoša za Miralema Pjaniæa, bez kojeg bismo mogli ostati, ukoliko mu Vijeæe ministara ne odobri dobijanje bh. dr¾avljanstva. 

osloboðenje