Jaha u bolnici, Stojniæ u problemima, Tuliæ lolbira

ImageBranimir Tuliæ, kandidat za selektora mlade reprezentacije, iako ima podršku Milorada Dodika, premijera RS, još uvijek lobira za svoj izbor. Tuliæ preko svojih ljudi pokušava osigurati podršku èelnika nogometne vlade iz Federacije. Premda je Nikola Nikiæ, zbog nesvakidašnjeg rasporeda bilje¾io slabe rezultate, sportska javnost još je više zabrinuta najavom dolaska Tuliæa. Naime, ovaj mladi "struènjak" do sada je uglavnom dobivao otkaze gdje je god radio, a njegovi su klubovi ispadali u ni¾i rang. Tuliæ ne u¾iva ni simpatije Fanatikosa, koji pamte njegove komentare utakmica reprezentacije Srbije "naš tim, mi smo, mo¾emo, itd…" . Upravo tako je Tuliæ tretirao reprezentaciju Srbije.

Stojniæ ne stoji najbolje

Osim Tuliæ NSBiH je proteklih dana raspravljao o selektoru malonogometne reprezentacije. Najprije je ta zadaæa povjerena svestranom operativcu Saveza Muratu Jahi, ali se on razbolio, pa su iz NSBiH imenovali Tomu Èurèiæa i Muhameda Porièanina, koji su imali uspješne rezultate u proteklim kvalifikacijskim ciklusima. Ni u kadetskoj reprezentaciji, koja je u Meðugorju igrala test utakmice, stanje nije idilièno. Selektor Velimir Stojniæ nezadovoljan je porazima protiv Hrvatske, ali su pojedini klubovi, poput ®elje i Sarajeva nezadovoljni što Stojniæ nije pozvao još neke "plavce" i bordo djeèake sa Grbavice i Koševa, koji su to igrom zaslu¾ili. Inaèe, Stojniæ je najdu¾e na selektorskoj poziciji (šesta godina).

Nikiæ, Barbariæ, Muzuroviæ…

 Prièa oko bivših i novih selektora se ne zavšrava na Tuliæu, Stojniæu, Èurèiæu… Nikola Nikiæ je dobio uvjeravanje svog advokata da ima pravo na odštetu zbog jednostranog raskida ugovora. Izgleda da su i èelnici Saveza shvatili grešku, pa se nadaju nagodbi sa Nikiæem, dok u NSBiH ne pomišljaju da Muzuroviæu isplate januarsku platu.

– Ne mo¾e je dobiti, jer nije ni bio selektor u januaru, jednoglasni su u ocjeni Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ i Sulejman Èolakoviæ. Inaèe, sjednica Izvršnog odbora NSBNiH planirana je za 22. februar kada æe se imenovati selektori mlade i juniorske reprezentacije. Sporan je i status Ivice Barbariæa, kordinatora za U -21 i A tim. Barbariæ ne ¾eli posao administrativca, a Kodro i Boliæ ne ¾ele nikog iznad sebe kada je struka u pitanju. Kodro æe do kraja mjeseca potpisati ugovor sa NSBiH. Inaèe, èlanovi Predsjedništva æe 14. februara na "brifing" u Cirih, gdje æe objasniti zašto nisu ispunjeni svi uslovi za licenciranje klubova.

san