U¹anoviæ odlazi iz Saveza?

ImageNakon direktora svih nogometnih reprezentacija BiH Ahmeta Pašaliæa, iz Nogometnog saveza BiH uskoro bi mogao otiæi i glavni tajnik Munib Ušanoviæ.
Interna istraga u krovnoj organizaciji bh. nogometa pokazala je da je upravo Ušanoviæ prouzroèio novonastali problem s licenciranjem, koji bi na koncu mogao, a nadamo se da neæe, ostaviti bh. klubove bez europskih natjecanja na godinu dana. S obzirom da je i dr¾avno Tu¾iteljstvo pokrenulo proces protiv njega zbog financijskih malverzacija, realno je oèekivati da Ušanoviæu ubrzo istekne “rok valjanosti” u NS-u. Uostalom, i da ne doðe do njegove smijene, mandat mu istjeèe u svibnju ove godine. Takoðer, Ušanoviæ je izgleda izgubio podršku vrha Saveza.

Dominkoviæ optu¾uje Ušanoviæa

Predsjednik Saveza Iljo Dominkoviæ izjavio je da je Munib Ušanoviæ apsolutno odgovoran za problem s licencama koji æe posve sigurno uzrokovati veliku štetu bh. nogometu.
“Netko mora odgovarati. Munib Ušanoviæ je kao glavni tajnik apsolutno odgovoran jer je znao da je komisijama za licenciranje istekao mandat i da njihove odluke nisu valjane, da direktor odjela mora, kao i ostali eksperti, imati stalni radni odnos i utvrðenu odgovornost. Zatim, da se mora poštovati rok, a bio je 18. listopada 2007., za otklanjanje nedostataka. O tome ga je pismeno upozorio direktor Odjela za licenciranje Talat Sulejmani, koji svoj posao struèno i korektno obavlja. To naglašavam! Ali je Munib Ušanoviæ to neodgovorno shvatio i stoga kasnio u realizaciji. To se odnosi i na pitanje struènih kvalifikacija eksperta za financije (Miodrag Kureš, op.a) – mora imati diplomu financijskog revizora”, kazao je Dominkoviæ, koji je još jednom izrazio nadu da Uefa neæe kazniti klubove, nego samo Nogometni savez.
“Bitno je da kazna ne bude za klubove, jer ne snose nikakvu krivicu za ovu situaciju.”

Velika šteta

Odluka o kazni, do koje æe sigurno doæi, samo je pitanje u kojem obliku, donijet æe se 15. veljaèe kad æe se u sjedištu Fife u Zurichu odr¾ati sastanak Predsjedništva bh. Saveza i predstavnika Fife i Uefe. Moguæe je da bude rijeèi i o sankcijama za Ušanoviæa, koji nije pozvan na sastanak.
Vrlo vjerojatna je moguænost da Savez izgubi licencu na godinu dana, ali da bh. klubovi ipak igraju u Europi. Naime, krovna organizacija europskog nogometa poslat æe svoju inspekciju u BiH, koja æe izvršiti provjeru klubova sudionika europskih natjecanja i, shodno rezultatima inspekcije, Uefina komisija za licenciranje mo¾e izdati dozvolu za igranje u Europi našim klubovima. Naravno, ti klubovi Uefinim tijelima neæe moæi sakriti ništa i morat æe zadovoljiti svih pet kriterija za dobivanje licence – financijski, zakonski, infrastrukturi, administrativni i sportski!
Nogometni savez gotovo æe sigurno biti ka¾njen novèano, a osim toga, Uefa æe smanjiti financijsku pomoæ koju je dosad isplaæivala Savezu za provoðenje programa licenciranja klubova.

Benz nije pozvao Ušanoviæa

Marcel Benz, direktor Uefina Odjela za licenciranje, na sastanak u Nyon pozvao je troèlano Predsjedništvo Nogometnog saveza BiH, ali ne i glavnog tajnika Muniba Ušanoviæa. Ušanoviæ je poslije toga, na svoju ruku, uputio oštro prosvjedno pismo Benzu.

Kako je sve poèelo

Cijela prièa zapoèela je ljetos kad su tadašnji predsjednik NS-a BiH Milan Jeliæ i glavni tajnik Munib Ušanoviæ bez suglasnosti Izvršnog odbora otkazali skupštinu NS-a BiH, koja se trebala odr¾ati 3. rujna, a na kojoj su se trebale imenovati komisije za licenciranje. Agencija za provjeru provoðenja procesa licenciranja koju je unajmila Uefa, u BiH je došla tek 28. rujna i uoèila brojne propuste (nije na vrijeme imenovana Prvostupanjska komisija za licenciranje, s obzirom na to da joj je mandat istekao 1. srpnja 2007., a postavljeno je pitanje jesu li odluke te komisije uopæe valjane).
Rok za ispravak uoèenih propusta bio je 18. listopada, o èemu je Ušanoviæ pismeno obaviješten, no nije ništa uèinio po tom pitanju, dovodeæi tako bh. klubove u opasnost da izgube pravo nastupa u europskim natjecanjima. U meðuvremenu je preminuo Milan Jeliæ, pa je Skupština NS-a odr¾ana tek 5. prosinca.

Analiza rada administracije

Na sastanku s predstavnicima Fife i Uefe 15. veljaèe bit æe govora i o radu administracije Nogometnog saveza BiH. Uefini eksperti predlo¾it æe našem Savez model boljeg rada administracije, kako se ubuduæe neæe dogaðati situacije sliène ovoj s licenciranjem.

 

Dnevni list