®eljko Komsiæ i sluèaj Pjaniæ

ImageDanas se na svom zvanicnom bloggu oglasio predsjedavajuci Predsjednistva BiH, gospodin Zeljko Komsic. Izmedju ostalog, odgovorio je na upit o "slucaju Pjanic". Ovaj dio vam prenosimo u cijlosti, a ostatak mozete pogledati na http://zeljkokomsic.blogger.ba/

Šta reæi na poèetku, osim da sam prijatno iznenaðen brojem posjeta i komentara, ali i da sam potcijenio obim obaveze koju sam si natovario na vrat. Ali nema veze, trudit æu se da budem što redovniji…

Sada nemam nekih dubokoumnih razmišljanja niti pametnih poruka kojima bih se "obratio naciji", veæ æu pokušati odgovoriti na neka od pitanja i komentara.

Prvo, sam pišem ovaj blog, a ne moji savjetnici, kao što uostalom sam radim i sa veæinom svojih dokumenata. Svojim savjetnicima na kraju dam da pogledaju tekst, jer se zna desiti da u brzini napravim neku grešku, pa onda da ne ispadne kako je predsjednik nepismen.

Kada je rijeè o talentovanom mladom nogometašu Miralemu Pjaniæu, odmah na poèetku da ka¾em da sam upoznat sa njegovim sluèajem. Taj predmet sam dobio od BHF-a, a 19. 12. 2007. predmet sam uputio Ministarstvu za civilne poslove BiH, odnosno ministru Sredoju Noviæu sa zahtjevom da se što hitnije pristupi njegovom rješavanju. To ministarstvo je zadu¾eno za dodjele i oduzimanja bh dr¾avljanstava.

Pored toga, prošle sedmice sam takoðer razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajem i zamolio ga da aktuelizira i na narednoj sjednici Vijeæa ministara pokrene to pitanje, tako da je sada sve do Vijeæa ministara, ali ja æu i dalje nastojati da što prije doðe do rješenja tog pitanja.

BHF Web Team