Sin Kenan ide mojim stopama

ImageNiti jedan selektor nije u¾ivao simpatije i podršku navijaèa, javnosti, igraèa, kao Meho Kodro. Izborom Elvira Boliæa za svog najbli¾eg saradnika, zaradio je nove poene. Nakon što su se povukli Sergej Barbarez i Hasan Salihamid¾iæ, reprezentacija je ostala bez istinske zvijezde. Godinama su, upravo Kodro, Boliæ, Konjiæ, Salihamid¾iæ, Barbarez, Hibiæ, bili voðe, zaštitni znak bh. tima, dok je danas ekonom Fuad Keèo "najzvuènije" ime u reprezentaciji. Èovijek je od prvog dana uz reprezentaciju, pa je razumljivo što je zasjenio pojedince koji su proteklih godina defilirali kroz reprezentaciju.

Kodro je u završnoj fazi kompletiranja igraèkog kadra, ali i svog tima. Selektor je za "San" govorio o pripremama za gostovanje u Japanu, o kandidatima za svoj tim, o sinu Kenanu, o razgovorima sa èelnicima NFSBiH, o Pjaniæu…

Omiljeni sustav

Najavili ste da æete u svaku utakmicu uæi sa ¾eljom da pobijedite? U Japan idete bez najboljih igraèa, da li ste i dalje optimisti?

– Ja svoju nogometnu filozofiju nemijenjam od utakmice do utakmice. Imam dosta problema zbog ovog termina, ali nisam pesimist. Naprotiv, imam razloge i za optimizam – ka¾e na poèetku razgovora za naš list Kodro.

Neæete imati Salihad¾iæa, Barbareza, Bajramoviæa, a upitni su još neki…?

– Razgovarao sam sa veæinom igraèa koji æe doæi i sa onima koji su upitni. Klubovi nisu obavezni da ih puste. Nisam ja dogovarao ovu utakmicu, ali nema predaje. Idem sa ¾eljom sastaviti što bolju ekipu i odigrati što kvalitetnije. Znam da kod nas nije poèela liga, da su neki tek sada poèeli pripreme, da je pauza bila duga… Sve su to nesretne okolnosti, ali imam razloga za optimizam.

Što Vas to èini optimistiènim?

– ®elja igraèa da se ponovo svi skupa naðu u reprezentaciji. Shvatio sam to iz razgovora sa svakim sa kojim sam prièao. Naravno podrška javnosti mi daje dodatnu snagu.

Pretpostavljam da je bilo dosta poziva za pojedine igraèe?

– Bilo je, više dobronamjernih. Osjetio sam da svi ¾ele uspjeh reprezentacije.

Kada æete formirati svoj struèni štab?

– Imam još neke razgovore. Za koji dana æe se sve znati.

Koji je Vaš omiljeni sustav igre?

– Ja sam volio i da igram, a i sada kao trener preferiram, model 4 -4 -2. Kakav æu forsirati u reprezentaciji, ovisi od mnogo faktora. Od protivnika, od igraèa koje imam, od situacije tokom kvalifikacija. Sustav se primjenuje i adaptira i tokom same igre.

Do sada nije bilo jedinstvenog sustava svih dr¾avnih selekcija, pa se dešavalo da jedan selektor forsira 3 – 5 – 2, drugi 4 – 4 – 2, a pojedini neki svoj sustav. Hoæete li insistirati na jednom sustavu?

– Bilo bi preambicizono da ka¾em, kako sve selekcije moraju igrati kako ja ¾elim. Jasno je da trebamo imati model igre koji æe igraèi iz mlaðih kategorija lakše uèiti i adaptirati se na njega kroz starije selekcije. To je stvar struke i sigurno da æu se sa kolegama koji vode mlaðe selekcije dogovarati. Na zadovoljstvo svih.

Nogometnu javnost zanima kojeg trenera najviše cijenite?

– Nemam svog trenerskog idola, ali mi se sviða kako radi Arsen Venger, pa Murinjo, Aragones… Svaki od njih ima svoje kvalitete.

Španska je Primera po nekim liga gdje se igra najljepši nogomet. Sla¾ete li se?

– Mo¾da se nekada u Španiji igralo najljepše, ali za mene se najbolje igra u Engleskoj. Dovoljno je pogledati sliku sa bilo kojeg stadiona i sve æe vam biti jasno.

Nemamo puno Pjaniæa

Koliko znate o Miralemu Pjaniæu?

– Èuo sam sa dosta strana pohvale na njegov raèun. Ako momak igra sa sedamnaest godina u Francuskoj, ako je prvotimac, ako izvodi jedanaesterce, onda je suvišno prièati o malom. Mi nismo zemlja koja ima previše Pjaniæa. Raduje me ako æe se njegov sluèaj brzo okonèati.

I èelnici FSRS Mile Kovaèeviæ, Bogdan Èeko, Rodoljub Petkoviæ raduju se skorom sastanku sa selektorom. Podr¾avaju Vas, ali imaju i sugestije i prijedloge?

– Ja sam fleksibilan, znam u kakvoj zemlji ¾ivimo. Meni je najva¾niji da svi zajedno ¾elimo uspjeh reprezentacije, a o svemu ostalom se da prièati. Iskreno, ja sam zadovoljan korektnošæu svih ljudi iz Saveza sa kojim sam razgovarao. Prièao mi je i Boliæ da ima isti utisak nakon razgovora sa nekim iz Saveza. To nam je olakšavajuæa okolnost da krenemo naprijed.

Nerado govorite o svom sinu Kenanu. Oni koji su ga pratili tvrde da se radi o vansrijerijskom dragulju. Mo¾eli se oèekivati da æe u skorije vrijeme ostac i sin biti u reprezentaciji?

– Rano je o tome govoriti. Kenanu je èetrnaest godina, igra u kadetima Real Sosiedada. On ima svoj put. Bilo je nekih nagovještaja da ide u Englesku, ali smo procijenili da je to rano. Sigurno da Kenan ima ¾elju zaigrati u bh. reprezentaciju. Mislim da je to svakom djeèaku koji voli ovu zemlju. Drago mi je da Kenan ide mojim stopama, izjavio je za "San" Meho Kodro.

Kafiæ u Klokotnici

Znate li da jedan kafiæ u Klokotnici nosi Vaše ime?

– Èuo sam to. Naravno da nisam suvlasnik, niti imam ikakave veze, ali mi laska. Nadam se da æu jednog dana svratiti u taj kafiæ i upoznati vlasnika.

O Osimu

Ivica Osim se raduje dolasku naše selekcije?

– ®ao mi je što je imao problema, ali sam sretan što se uspješno oporavlja. Bit æe velika èast posjetiti Osima. Ivica je trener svjetske reputacije – ka¾e Meho za popularnog "Štrausa".

O Barbariæu

Ivica Barbariæ u superlativima govori o Vama, raduje se saradnji, ako bude sportski kordinator. Komentar?

– Ako se Ivica raduje, ja sam još sretniji. Ja Barbariæa poznajem godinama, jer smo igrali u Vele¾u. Igrali smo zajedno, istina jedan protiv drugog u Španiji. Sigurno da æe Ivica biti pojaèanje za nas – podvlaèi Kodro.

san