Kasa Fudbalskog saveza BiH potpuno prazna.

 

ImageIako je u prostorijama Nogometnog saveza BiH osjetna euforija nakon smjene Ahmeda Pašaliæa i imenovanja Mehe Kodre na du¾nost selektora nogometne reprezentacije BiH, raèuni za loše poslovanje kuæe nogometa sti¾u svakoga dana.

Naime, proteklih godina NS BiH, sa bud¾etom od oko šest miliona maraka, bio je najprofitabilnija sportska institucija u našoj zemlji, u posljednjih godinu dana, ponajviše zbog nezainteresiranosti navijaèa za utakmice reprezentacije, novca je sve manje, pa tako Savez nema novca èak ni za plaæanja oglasa.

Tako veæ nekoliko mjeseci iz ovdašnjih dnevnih novina od NS BiH pokušavaju naplatiti fakture za smrtovnice koje je Savez naruèio za objavljivanje nakon smrti tadašnjeg predsjednika NS BiH Milana Jeliæa. Iako je rijeè o iznosu nešto veæem od hiljadu maraka, iz NS BiH veæ tri mjeseca ignoriraju pozive za plaæanje, tako da se èini kako im i u ovom sluèaju prijeti još jedna sudska tu¾ba.

Slobodna Bosna