Bez dogovora u Barceloni

ImageDanas je u Barceloni odr¾an sastanak na kojem je trebao da padne dogovor o rasporedu utakmica u 5. grupi u kojoj je i BiH.

Nakon višesatnog zasjedanja, jedino u èemu su se usaglasile sve strane je bilo da  se do 15.01.2008. u sjedištu FIFE odr¾i ¾rijeb, tako da æe sreæa odluèiti o rasporedu utakmica.

Nadamo se da æe sreæa biti na strani BH reprezentacije.

BHF Press