52. sedmica

Ponedjeljak 24.12.2007. 

ImagePoèetak ove sedmice oznaèio je i poèetak nevjerovatno bezobraznog i kriminalnog lobiranja za postavljanje selektora bh. reprezentacije. Dosta se špekuliše, nagaða, ispituje javnost, ali i odugovlaèi oko nominacija i prijava potencijalnih kandidata. Da li je to namjerno ili nije?

Mi svakako mislimo da itekako ima nekih skrivenih namjera i talova koji su uzrokovali da naše fudbalske legende, jedan po jedan, odustanu od kanididature za selektorsku poziciju.

ImageFaruk Had¾ibegiæ novi trener francuskog drugoligaša Di¾ona, za SAN govori, da je zadovoljan postignutim dogovorom s klubom koji se bori za opstanak u 2. ligi, ali i malo razoèaran.  

– Mo¾da æe neko kazati da sam razoèarao bh. javnost, ali kako da propustim priliku i preuzmem klub, kada sam iz Sarajeva dobivao jasne naznake da æe za selektora biti izabran Kranjèar. I sada ja trebam da èekam reprezentaciju, odbijem sve ponude koje imam, a na kraju ne bude niti jedno niti drugo. Nisam smio biti nekorektan prvo prema svojoj porodici koja me podr¾ava i koju hranim – ka¾e Had¾ibegiæ.

Pa normalno da je èovjek razoèaran. Ne mo¾e se SMS-om kontaktirati jednog Had¾ibegiæa, a iæi "na noge" Cici Kranjèaru. Pa nije Hadzibegiæ budala da ne skonta da ste ga samo "pro forme" kontaktirali, ali i sa namjerom da on odustane. Ali Cico, Dominkoviæ i Pašaliæ imaju svoju raèunicu, pa svjesno podmeæu kuku svima koji bi došli u "A" selekciju i tamo  konaèno zaveli red, rad i disciplinu.

 

Utorak, 25.12.2007. 

U Zenicu kada poðu dva divna jarana,

Haj, jaran Kureš i Ušanoviæ mali,

Sve su krali do zanjega dana,

Kasu Saveza baš su opuhali…

 
Potvrðene optu¾nice protiv Ušanoviæa i Kureša

ImageSudsko vijeæe Suda BiH potvrdilo je optu¾nicu protiv generalnog sekretara N/FS BiH Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša.  
Ušanoviæ i Kureš optu¾eni su da su od 2001. do 2006. godine utajili porez i zloupotrijebili slu¾beni polo¾aj. U cijelom sluèaju zanimljivo je to što je Sud BiH i Ušanoviæu i Kurešu morao odrediti branioce po slu¾benoj du¾nosti.

Ušanoviæ i Kureš bili su nedostupni za komentare.

Opaaa. Da nisu opet Fanaticosi krivi Munibe? Sigurno smo mi bacili sihre ili ti crnu magiju i na Tu¾ilaštvo i na Sudstvo pa oni "bez razloga" podigli optu¾nicu. Najprije æe to biti nešto na èemu æe se temeljiti tvoja, Kurešova, a kada se zagrebe malo ispod površine, i Pašaliæeva osnova za odbranu na Sudu. Nadamo se da æe ti komadosi donositi cigare u tvorza jer si ih ti ipak golemo zadu¾io. Ne brini, Munibe. Za njih. Mi æemo o njima uskoro dobro pripaziti dok si ti na „privremenom slu¾benom putu“. To nam doðe kao nekakav „dug“ iz prošlosti.

I dok neki ¾ele da što više odgode odlazak u odmaralište KPZ Zenica, neki drugi se kurèe da æe dolaskom na selektorsku poziciju ponovo dovesti Bracu Salihamid¾iæa. Naravno, pogaðate da je pvu senzacionalnu vijest izvalio Dominkoviæev i Pašaliæev prijatelj Cico Kranjèar. Da ne bi sve bilo tako jednostavno oglasio se i sam Braco:  

Iskusni je nogometni super star za «San» demantirao izjavu Zlatka Kranjèara, kandidata za selektorsku poziciju bh. repezentaciju, koji je najavio Bracin povratak.

Nema šanse da se vratim. Moja je odluka nakon utakmice protiv Francuske definitivna – ne vraæam se više! Dosta je bilo. Molio bih novinare, trenere koji se reklamiraju, da ne manipulišu mojim imenom i da ne poveæavaju svoj rejting dajuæi navijaèima la¾nu nadu o mom povratku. izjavio je Salihamid¾iæ.

ImageNije samo ovo intrigantno. U nastavku razgovora Braco se „frapirao“ (to je blaga rijeè, jer je vjerovatno èovjek puko' od smijeha) na sljedeæa pitanja i odgovore:  

Novinar: Kranjèar je samo jedan od kandidata? 
Braco: A, koji su drugi? 
Novinar: Vaš bivši saigraè Lotar Mateus..? 
Braco: Lotar…
Hahaha… Ne mogu vjerovati… Je li stvarno on kandidat? Nemam komentar.

Šta normalan èovjek da ka¾e nakon ovakve Bracine reakcije. Ma ništa. Zapravo, moglo bi se svašta reæi, ali pitanje je da li ima normalnih ljudi u Savezu da to skontaju. 

Novinar: Ima još nekih imena, Vama poznatih, poput Mehe Kodre, Meše Ba¾dareviæa, Jir¾i Plišeka, Marjana Vlaka..?
Braco: Neke stvarno kao trenere i ljude ne poznajem, pa ne mogu komentirati. Kodru poznajem dobro. Bio mi je kapiten, ima veliku igraèku karijeru. 

Taèno je to Braco što si rekao za Kodru. Ali nema onda talova u Savezu ako njega izaberu. Bolje dovesti „turiste“ iz drugih zemalja koji nemaju posla ni u svojim zemljama, a htjeli bi kod nas prodavati muda pod bubrege. Uz njih se mo¾e mutiti i dobro zaraditi.

 

Srijeda. 26.12.2007. 

Juèe samo što je Braco za medije, onako u podsmijehu, rekao neke stvari u vezi Mateusa, a i Kranjèara, i pohvalno se izrazio o Mehi Kodri, uslijedio je novi napad lobista (zna se koji su pa da se ne ponavljamo), koji su nekako uspjeli da od Mehe Kodre izdejstvuju odustajanje od kandidature za selektora. Za medije je danas Kodro izjavio sljedeæe:

ImageKodro:Odustajem! O svemu sam dobro razmislio i odluèio. Ne ¾elim nikom biti lavovska hrana. – izjavio je u razgovoru za San Kodro. 
Novinar: Koji su konkretni razlozi odustajanja? 
Kodro: Ne mogu to reæi u jednoj reèenici. 
Novinar: Dobro, mo¾ete li biti opširniji? 
Kodro: Ustvari, nema se tu šta puno prièati. Zvali su me, razmislio sam i nakon dva dana sad donio konaènu odluku. 
Novinar: Ko Vas je zvao iz NSBiH? 
Kodro: Zvao je Suljo Èolakoviæ. Razgovarali smo o moguænosti da preuzmem reprezentaciju. Sva je prièa bila hipotetièki koncipirana. Nismo prièali o konkretnim stvarima. U prvih mah sam pristao biti kandidat, jer mi se uèinilo da ima smisla.  
Novinar: I, kako je došlo do obrata? 
Kodro: Pratio sam šta se piše, o èemo se govori. Shvatio sam i to da sam ja samo jedan od kandidata. Iako je razgovor sa Èolakoviæem bio korektan, nisam ¾elio ulaziti u avanturu. Vi znate bolje od mene da mi imamo tri predsjednika, ili trojicu u Predsjedništvu, a mene je samo jedan zvao. Drugi su vjerovatno imali svoje kandidate. Ja nisam ¾elio biti kandidat samo jednog èovjeka.

Eeee dragi Kodro. Nisi ti bio ni pribli¾no kandidat Sulje. Jok vala. Sve je to bilo dobro isplanirano da te navede da tako razmišljaš. To je tako dobro napravljena ujdurma da javost nikada ne skonta ko je èiji kandidat. Ko fol, svi su oni na funkcijama radi dobrobiti bh.fubala. E jesu kurac. Oni su tamo iskljuèivo radi svoga interesa. Ali Kodro to zasigurno zna i to vrlo dobro. Radi èega zna? E pa evo u nastavku vrlo jasni i kulturni odgovori, a vi sami prosudite:

Novinar: Jeste li u kontaktu sa Ahmedom Pašaliæem? 
Kodro: Nisam. 
Novinar: Bio je direktor kada ste igrali, u kakvim ste odnosima bili sa njim? 
Kodro: Nemam komentara…

“Nemam komentar“ to na drevnom šatrovaèkom Katalonskom jeziku znaèi „Krmak debeli, ušljivi, kriminlac jedan koji se obogatio na reketiranju igraèa u reprezentaciji (prim.prev.)“ Napomena za èitaoce: Izvinjavamo se ako prevod nije u potpunosti taèan, jer smo rijeènik morali prilagoditi nekim, eventualno, mlaðim èitaocima rubrike NAŠ STAV. 

Al’ još jedna vijest je danas lansirana iz „kuhinje“ Saveza

Matthaus izbornik BiH za 10.000 KM

ImageLothar Matthaus pristao je biti novi selektor BiH i to za platu od 10.000 KM, ukoliko bi bio izabran na narednoj sjednici Izvršnog odbora N/FS BiH, koja æe se odr¾ati u petak.

U pismenoj formi njemaèki struènjak juèe je odgovorio na ponuðene uslove bh. saveza. 

Matthaus nam je napisao da prihvata uslove koje je imao nedavno smijenjeni Fuad Muzuroviæ. Potom sam obavio razgovor s njim iskljuèivo na ekonomskoj osnovi. Sve smo se naèelno dogovorili, ali konkretnije mo¾emo prièati, što sam mu i rekao, tek nakon petka i sjednice IO. Logièno, ukoliko 14 èlanova IO odabere drugog trenera za buduæeg selektora 'A' reprezentacije naše dr¾ave, nemam šta ponovo razgovarati s Matthausom! Ako on bude naš izbor, za pet minuta moæi æemo napraviti ugovor. Lièno, mislim da bi bio pravo riješenje za BiH jer bi to bio i marketinški isplativ potez, izjavio je Bogdan Èeko, potpredsjednik N/FS BiH za Nezavisne novine.

Ma haman su imali lošeg prevodioca kada su pregovarali sa Matheusom. Garant ih je èovjek pogrešno skonto tj. on je razumio da se radi o 10 000 sedmièno, ali je našem Savezu to prevedeno kao mjeseèna plata. Eh, nikada da se usklade dobri pregovaraèi i dobri prevodioci. Uvijek neka falinka. Ili je falinka u kandidatu? Hmmm

 

Èetvrtak 27.12.2007.

ImageDa li znate kako se zove jedan od najveæih poltrona kriminalaca u Savezu. Ne znate? cccc. Pa ako ste makar jednom na BHT1 gledali utakmicu lige šampiona onda bi èulu „umiljati“(namjerno pod navodnicima) glas „struènog“(i ovo je namjerno pod navodnicima) komentatora Branimira Tuliæa. Da, ljudi. To je onaj koji ne propusti priliku  kada igraju npr. Italijanska i Engleska ekipa da napravi neki komentar u kojem bi pohvali rad ovog i ovakvog kriminalnog Saveza. Eh, sad taj „struænjak“ je kandidat za selektora mlade reprezentacije:

Tuliæ kandidat za izbornika mlade reprezentacije

Na sastanku koji æe se odr¾ati u petak èelnici N/FS BiH trebali bi objaviti ime novog izbornika nogometne reprezentacije BiH. Isti dan trebali bi saznati i tko æe u narednom periodu vodio našu mladu reprezentaciju, a jedan od kandidata je Branimir Tuliæ, trener BSK-a. 39-godišnji Tuliæ je sadašnji skaut u Savezu, a više od èetiri godine radio je kao pomoænik Ibrahimu Zukoviæu, bivšem izbornik mlade reprezentacije BiH. 

San svakoga trenera je mjesto izbornika. Stvaranje igraèa je proces, sebe sam najviše našao u tome. Radostan sam što mnogi prièaju o meni, to znaèi da sam u prethodnom periodu ispravno, savjesno i profesionalno radio, izjavio je Tuliæ. 

Samo se pitamo da li postoji u fudbalu sukob interesa kao i u politici. Naime, da li postoji neka regulativa da, ako veæ bude izabran za selektora, da BHT1 njega više ne anga¾uje za struènog komentatora? Makar da rahat odgledamo nastavak lige šampiona. A šta æemo sa Tuliæem selektorom? Pa, ima vremena. Spremiæemo mu „toplu“ dobrodošlicu sa tribina.

Ipak za današnji dan moramo spomenuti našeg KRALJA, Sergeja Barbareza. On je za Nezavisne dao jedan korektan i konkretan interviju. U njegovoj izjavi se vidi da ga još niko nije kontaktrao u vezi moguænosti da preuzme neku ulogu u  i oko fudbalske reprezentacije:

Na pitanje da li bi prihvatio poziciju menad¾era, kao i postoji li moguænost da ponovo obuèe dres sa dr¾avnim grbom BiH, popularni Barba odgovara:

ImageNe radi se o tome da ne bih mogao igrati, ali je u Savezu i u reprezentaciji još dosta ljudi koji svojim prisustvom to spreèavaju. Neæu govoriti njihova imena, oni æe se sami prepoznati. Što se tièe funkcije menad¾era, nikada me niko nije kontaktirao po tom pitanju.

Pa da li to treba nekome da se nacrta ili objasni da je Barba trenutno jedan od najrepsktabilnijih ljudi bh. fudbala u Evropi i svijetu? Vjerovatno da mnogima ne odgovara da on doðe za menad¾era, jer æe se tada mnogi definitivno pozdraviti sa svim muljatorskim radnjama i reketiranjima igraèa. Za Sergeja MORA biti mjesto. Ako ga nema, e onda nek neko digne guzicu i neka mu ustupi isto.

 

Petak 28.12.2007.

ImageDanas odr¾ana komemorativna sjednica u pomen Pašaliæa u Savezu…upsss, pardon…Danas odr¾an Izvšni Odbor N/FS BiH. Rasparavljalo se o tome koji æe selektor biti odabran. BHFpress je opet bio "na vezi" sa nekima od èlanova IO i saznali smo da je sjednica bila "dinamièna". Mnogi su se razoèarali radi toga što njihovo dosta skupo lobiranje nije uspjelo, a neki su èitavo vrijeme primali SMSove sa uputama, šta i kako (!?). I na kraju se nemogoše dogovoriti. Ostavili sve za 5. 1. 2008. godine, ali su suzili spisak kandidata na: Matheusa, Kranjèara i pazite sad, na Kodru. Šta se desilo u meðuvremenu, ostaviæemo za neke druge prilike da prièamo, ali je jasno da naš bivši kapiten nije odustao i da se odluèio uhvatiti u koštac sa silnom mašinerijom lobija koji favorizuju sve što nije iz BiH. Drago nam je da je konaèno neko skupio hrabrosti da otvoreno stane na crtu javašluku, nepofesionalizmu i korupciji. Ne kao pojedinci koji samo kritikuju, ali ipak nemaju muda da doðu. Jako je biti kritièar, ali hajde imaj muda pa budi upisan kao prvi  koji je napravio "perestrojku" u bh reprezentativnom fudbalu. Kodri RESPEKT. Uz njga samo pa kako god da bude.  Nema nama naše reprezentacije bez naših ljudi. Bez Bosnaca i Hercegovaca, bez obzira kako se zovu i kojem se Bogu mole ili ne mole (ako su ateisti).

 

Subota 29.12.2007.g 

Zvijeza današnjeg dana je svakako golman Adnan Gušo. Zipa šta je izvalio:

Na pitanje koda pri¾eljkuje za selektora, Gušo ka¾e:

ImageVjerujte, ne znam ni ko je ušao u u¾i izbor. Ali, ko god da doðe biæe teško nešto napraviti, pa makar to bio i Oto Rehagel. Kod nas ima hiljadu struja. Muzur je napravio dobru ekipu. A šta æe sada biti: Hoæe li se vratiti pokajnici? Hoæe li igraèi koji su završili minule kvalifikacije htjeti igrati ako se ispune svi uslovi pokajnicima? Teško je kazati u ovome momentu. – rekao je Gušo za Avaz

Nas sedam – osam (Misimoviæ, Bajiæ, Maletiæ, Muslimoviæ, Rahimiæ…) dogovorili smo se da neæemo više igrati za reprezentaciju ako se pokajnicima ispune svi uslovi. To smo jasno i glasno rekli èlanu Predsjedništva Sulejmanu Èolakoviæu, dodao je Gušo. 

E pa vas 7 idite Ahmetu Pašaliæu pa osnujte jedan malonogometni tim. Imamo nekoliko prijedloga za
naziv vašeg tima: "Ahmetovi Puleni" ili "Licemjeri" ili "No patriot team" itd. 

Neka vas Ahmed vodi po vašarima da igrate turnire za gajbu pive i par kila janjetine. Predviðamo vam dobru i blistavu karijeru. A veæina od ovih nabrojanih (mada to nismo ¾eleli reæi prije al' eto) su bili dosta aktivni dok su bili dio bh. reprezentacije. Ovo se pogotovo odnosi na kvalifikacijski susret u Grèkoj. Ne, ne govorimo o njihovoj aktivnosti na terenu, nego  aktivnostima koje su odraðivali sa crkinjama u Noænim klubovima u Grèkoj. E jebaèi, što ste guzili pod zastavom BiH – guzili ste. Mi bi ipak bili fer i pozvali sve vas kada se vrate (kako Gušo ka¾e) "pokajnici". Naime, vi bi imali aktivnu ulogu kao dodavaèi lopti, ¾ivi zid na treningu, vodonoše, itd. Našlo bi se nešto za vas, ba. Ipak ste se vi "odazvali" Ahmetu(jebo vas on) kada mu je bilo najte¾e. Da se vaš patriotizam mo¾e  uporediti sa patriotizmom "pokajnika" to bi izgledalo ovako:

Pokajnici – Volim BiH i ne damo da kriminalci haraju bh. reprezentacijom- 100%

Gušo i ekipa – Volimo Ahmeta i u repki smo radi liène promocije i anga¾mana- 0%

 

Nedjelja 30.12.2007.godine

ImageKraj godine se  bli¾i. Da li æe sljedeæa godina donijeti konaèno pozitivne promjene makar za bh. fudbalsku/nogometnu reprezentaciju. Pitanja je mnogo. Lobija je još više.A talova i nacionalnih "kljuèeva" je, na ¾alost, najviše. Sve , pa i fudbal, se u našj zemlji svodi na jebeni nacionalni kljuè. Da nije njega mnogi ljudi ne bi nikada vidjeli bijelog svijeta, nikada ne bi guzili po svjetskim metrpolama i kurèili se da su face. Da nije jebenog nacionalnog kljuèa mi bi bili jedna divna zemlja u kojoj bi savko radio ono za šta je najsposobniji, a ne ono što mu po nacionalni kljuè daju da radi. Da nije ovih usranih i jebenih talova meðu tri nacije u BiH mi bi , recimo u fudbalu, išli na Evropska i svjetska prevnstva, mi bi imali nekorumpiranu premijer ligu, mi bi imali pune stadione, mi ne bi imali nacionalizam na tribinama, mi bi slavili ¾ivot u ovoj zemlji koja se zove i uvijek æe se zvati Bosna i Hercehgovina. Na ¾alost, pred kraj ove 2007 godine vidiš e da je sve gore reèeno još uvijek utopija. Shvatimo da smo mi, BHFnataicos-i, mo¾da usamljeni u shvaæanju i ispoljavanju patriotizma. Jebiga, mo¾da mi nismo stvoreni za ovo vrijeme. Mo¾da se desila neka softwerska greška u našem mozgu pa smo poèeli razmišljati br¾e i bolje nego što je to sluèaj sa nacional-opredjeljenim ljduima. Mo¾da mi i nismo patriote nego neki virtualni svijet, pun jedinica i nula (kapo u matriksu) koji samo funkcioniše onda kada ti "ubodu" onaj hepek u vugla…

Ma, jok. Mi JESMO hvala Bogu stvarni Postojimo i jaèamo. Svakoga dana sve nas je više. Naš virus, ako vas zarazi, razbija sva kancirogena tijela u mozgovima zatrovanih nacionalizmom. Mi gazimo sve ono što nije PRAVDA, mi ¾ivimo za dan kada æemo svi biti JEDINSTVENI i kada æemo SVI biti JEDNAKI. Kada èemo svi biti prije svega Bosanci i Hercegovci.

SRETNA VAM NOVA 2008. godina

VAŠ BHFpress

 

ostali clanci