51. sedmica

Ponedjeljak 18.12.2007. godine

ImageDoso' je i taj dan,
Pasaliæ otjeran,
Uskoro Munib ide za njim
Biæe baš dobar zatvorski tim…

Eto desila se ta famozna sjedncia IO N/FS BiH. Bilo je dosta dinamièno. BHFpress je èitavo vrijeme toka sjednice dobijao detaljne informacije o svemo što se tamo radilo. Bilo je sluèajeva kada su èlanovi IO jedan drugom slali SMS-ove i tako se dogovarali. Oèito da je bio vrlo dobro pripremljen teren za ostanak Ahmeta Pašaliæa, a selektori su trebali ispasti jedine ¾rtve. Ipak, BHF je preduprijedio sve evntualne Ahmedove dupelisce. Sa otvorenim pismom jasno smo iskazali da više neæe moæi da nas pravi budalama. Ostali su najhrabriji Ahmetovi puleni da ga brane i pokušaju ostaviti na funkciji direktora, a to je Zlatan Mijo Jelic iz Širokog Brijega i Mensud Bašiæ iz Sarajeva.

ImageTokom sastanka ovaj dvojac, sigurno radi dobrih i plodonsnih mutljavina i talova sa Ahmetom, se najviše bunio njegovoj smjeni. Neka, neka, nek se zna. Aferim. Ovako se barem otkrilo ko je s kim u „šemi“. Elem, nakon dugog zatezanja i ubjeðivanja napravljeno je svojevrsno „solomonsko“ rješenje. Rekli su Ahmetu da mu neæe dati ostavku kao selektorima, nego da on „iz moralnih razloga podnese ostavku“. Pa kakvi su to moralni razlozi u pièku materinu? Šta to Ahmet zna o moralu? Njega sportska javnost veæ dugi niz godina proziva kao glavnog kriminalca i mešetara u i oko reprezentacije. Kako to da do sada nije dao ostavku? Kako mo¾e èlanove svoje obitelju gledati u oèi kada i oni znaju šta svijet misli i prièa o njemu? Pošten èovjek bi nakon makar male „prozivke“ za kriminal spasio svoj i obraz svoje familije tako što bi odmah dao ostavku i našao drugi posao daleko od oèiju javnosti. Ali jok vala? Svaki dan je zauhar? Svaki transfer je desetak hiljada eura više, a kada su euri u pitanju onda njega boli kurac šta svijet prièa. Ipak, svemu doðe kraj pa i Ahmetu. Kada je na BHF stranci objavljena fantastièna vijest o smjeni Pašaliæa, vjerovali ili ne, ova vijest je poèitana za nepunih 3 sata više od 4000 puta. Eto to dovoljno govori kako su ljudi sretno, ali i sa oprezom prihvatili ovaj „muštuluk“. Namjerno ka¾emo sa oprezom, jer treba sve ovo shvatiti sa odreðenom dozom rezerve. Svi smo mi svjesni Ahmetovih sposobnosti da na svaki naèin pokuša oèuvati uticaj u reprezentaciji. BHF æe mu „biti za vratom“ svo vrijeme i neæemo dozvoliti nikakva iznenaðenja.

 

Utorak 19.12.2007.godine

U „Avazu“ danas izašao tekst vezan za bruku zvanu bh. nogometni savez. Pogledajte samo na koji naèin se opet razmišlja. Vodite raèuna da primjetite kako se opet raèuna na izbor po nacionalnom kljuèu, a nikako na ono što ¾ele navijaèi, bh. graðani i onome što se poštuje u svim normalnim zemljama, a to su STRUKA i ZNANJE:

"Tra¾it æemo struènjaka sa referencama i ostvarenim rezultatima. ®elimo èovjeka koji u karijeri nema repova, sa karizmom, koji æe nametnuti autoritet i poboljšati odnose u i oko reprezentacije. Naravno, uz jasno utvrðene ciljeve, vodit æemo raèuna i o finansijskim uslovima koje mo¾emo ponuditi – ka¾e za naš list predsjednik Saveza Iljo Dominkoviæ."
"Predsjedništvo æe se sastati do kraja sedmice i razgovarati o kandidatima i izaæi sa ozbiljnim prijedlogom. Što se tièe pomoænika, pustit æemo selektorima da biraju svoje saradnike, uz uslov da vode raèuna o nacionalnoj zastupljenosti."

ImageSva nakaradnost bh. sistema koji se reflektuje u fudbalu (opet nekima tako odgovara) se mo¾e vidjeti iz predhodnog citata. Diminkoviæ, inace profesionalno anga¾ovani navijaè reprezentacije Hrvatske, bi za selektora volio dovesti struènjaka sa referencama i ostvarenim rezultatima. Samo on mora bit il’ Srbin il’ Hrvat il’ Bošnjak. Pa kad i takvog naðu, mora jebiga za pomoænike izabrat po jednog iz ostala dva naroda. E da nam je vidjeti tog "respektabilnog" majmuna sa rezultatima koji æe na to pristati. Respektabilan selektor dovodi uglavnom svoje pomoænike (one kojima vjeruje i koji su sposobni) i on se sigurno neæe dati zajebavati i spuštati na nivo uhljupa koji nešto mogu ostvariti samo na raèun nacionalnosti. Sigurno da neæe dopustiti da mu neko postavlja neke Hrvate ili Bošnjake ili Srbe za pomoænike, jer su oni eto jebiga Hrvati, Srbi ili Bošnjaci. Da kojim sluèajem, hipotetièki, dodje Mourinho u koji bi se on narod ubrajao. Mozda u Hrvate jer je katolik? Ili ne daj Bo¾e ako doðe onaj novi menad¾er Chelsea,  Avram Gtrant, koji je Jevrej. Tad bi se našli u govnima jer onda bi se MORALO radi Ustavne proporcionalnsoti obezbjediti èak 3 pomoæna trenera, jer kako to mo¾e predstavnik manjine (po Ustavu iz reda “ostali”) voditi bh. repku. Jok. Nikako. Moraju tu biti ipredstavnci B-H-S veæine i paziti na nenarušavanje Ustavnog i sustavnog poretka. Ne mo¾e to tako funkcionisat gospodo draga.

Uostalom, gospodo evo za vas nagradno pitanje: Da li ima negdje Bosanaca i Hercegovaca? Šta mislite da ubacimo bar jednog u strucni štab? Zvuèi nekako logièno jebiga. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na èelu sa Bosancem i Hercegovcom? Bilo bi dobro za promjenu. Ha? Ima li vama u tome smisla? Mater vam jebemo nacionalsitièku.

 

Srijeda, 20.12.2007.godine

ImageOd kada ono BHF ukazuje na kriminal u Savezu? Od kada ukazujemo na reketiranja igraèa, pranje novca, nekompetentnost, needukavani kadar na veæini funkcija, nacionalni kljuè i sistem koji su “oni” napravili da bi se oèuvali na pozicijama koje ni po kojem osnovu niti u jendoj jednoj zemlji na svijetu ne bi mogli obnašati? Protiv svega ovoga mi se borimo veæ nekoliko godina. U poèetku smo bili usamljeni u borbi protiv kriminala jer mafija koja je preko saveza “zaraðivala” milione eura je uz pomoæ novaca utjerivala strah u kosti. Istrajali smo i kada su nas ostavili èetnicima na Marakani da nas pobiju – pre¾ivjeli smo i izašli kao pobjednici. Pobjedili smo i kada su anga¾ovali u privatne svrhe policiju u Zenici da na oèigled javnosti izvodi i bez razloga tuèe BHF èlanove samo zato
što su iskrene patriote i zato što ukazuju na kriminal (za ovaj sluèaj još niko nije odgovarao, ali doæi æe vrijeme jer mi ništa ne zaboravljamo). Gdje god da smo išli, išli smo o vlastitom trošku i ne ¾alimo, a kriminalci iz Saveza su se trudili da nam na sve naèine ote¾avaju da se pojavimo, pjevamo i bodrimo  jednu i jedinu BiH (uskraæivali su nam karte, huškali policijske snage u drugim dr¾ava kontra nas, huškali igraèe da smo mi, BHF, plaæenici nekih bivših èlanova Saveza, a koji su uzgred da vam ka¾emo ista govna kao i vi, itd.)

Zašto to konstatujemo. Pa zato što su tu¾ilaštvo i policija nakon naše dugogodišnje borbe i ukazivanja na kriminal, došla do zakljuèka da KRIMINAL U SAVEZU POSTOJI:

U  sluèaju da Sud BiH potvrdi optu¾nice protiv Ušanoviæa i Kureša, njih dvojica æe biti suspendovani sa funkcija koje obavljaju u N/FS BiH. Kao što je poznato, Tu¾ilaštvo BiH podiglo je optu¾be protiv Muniba Ušanoviæa, generalnog sekretara, i Miodraga Kureša, sekretara za finansije u N/FS BiH, za utaju oko 2,3 miliona KM i pronevjeru oko 430.000 KM. "Savez ne smije biti nièiji talac. Ako se potvrdi da su uradili ono što smo mogli proèitati i èuti u medijima, normalno je da æe Predsjedništvo i Izvršni odbor raspravljati o ovoj temi. Sjednica Izvršnog odbora zakazana je za 28. decembar, ali æe se u naredna dva, tri dana odr¾ati i sjednica Predsjedništva Saveza", istakao je Sulejman Èolakoviæ, prvi potpredsjednik Saveza.

A kada se sjetimo kada je Munib nakon èetnièkog folklora na Marakani u odluèujuæoj kvalifikacijskoj utakmici SCG-BiH nakon dva-tri dana otišao za Beograd i na taj naèin izdao patriote – navijaèe BiH jer je dogovorio da bh. savez neæe podiæi tu¾bu za neregularnost (koliko se tada para dobilo to niko ne zna). Da se potegla tu¾ba, Marakana bi zadugo bila suspednovana a SCG se sigurno ne bi plasirala na Svjetsko prvenstvo. Nadamo se daæe u KPZ Zenica Munib dobiti cimera koji æe svakako znati ove informacije. Tako smo uvjereni da æe se èika – Munib dosta èesto „sagnjati“ po sapun.

Èolakoviæ je naglasio da je teško komentarisati odluke Tu¾ilaštva, nadajuæi se da Ušanoviæ i Kureš, kao visoki du¾nosnici Saveza nisu poèinili krivièna djela.

"Ne ¾elim nikoga braniti, ali sve dok se ne doka¾e krivica, ne mogu nikoga ni osuðivati. Upoznat sam da je u ovom sluèaju rijeè o porezu na dodatna primanja, koja smo trebali uplaæivati drugim dr¾avama. Meðutim, i ako je tako, to smo morali raditi. Svima je u interesu da Savez radi prema propisima. Sigurno je da Tu¾ilaštvo BiH zna svoj posao i da nije bez razloga podiglo optu¾nice, jer se radi o ozbiljnoj instituciji, a ne djeèjem vrtiæu", ka¾e Èolakoviæ.

Hehehe…“Ozbiljna institucija“. Ma daj ba. Mi bi samo parafrazirali ovu reèenicu u „Ozbiljno kriminalno leglo“

Izvršni odbor N/FS BiH u ponedjeljak je razriješio du¾nosti èetiri selektora naših dr¾avnih selekcija, te Ahmeda Pašaliæa, direktora svih reprezentativnih selekcija naše zemlje.
Image"Pašaliæ æe biti rasporeðen na neko drugo radno mjesto u okviru svoje školske spreme.
Što se tièe izbora selektora, smatram da ne trebamo ¾uriti, posebno kada je u pitanju "A" tim. Najbitnije je da odaberemo prave ljude. Kvalifikacije za "Mundijal 2010" poèinju tek u septembru, a u prijateljskoj utakmici protiv Japana (30. januara, op.a) nacionalni tim mo¾e voditi i neko od naših uposlenika. Ovdje prije svih mislim na Josipa Katalinskog i Mišu Smajloviæa", smatra Èolakoviæ.

Kakvu to „struènu spremu“ ima Pašaliæ? Koji strani jezik govori, koju je školu završio? Mi æemo mu odmah naæi radno mjesto, ali ne u Savezu. U zatvoru mo¾e biti higijenièar. I voditi novinarsku sekciju. Mo¾e i osnovati prve zatvorske novine:“ Æuza Info“

Prema informacijama koje smo dobili iz izvora bliskih N/FS BiH, veæina uposlenika "bh. kuæe fudbala" spremno je svjedoèiti protiv Pašaliæa, bivšeg direktora svih reprezentativnih selekcija, a protiv koga Tu¾ilaštvo BiH nije podiglo optu¾nicu.

Ovo ne zvuèi jako loše. Nadamo se da æe se ovakav rasplet desiti. Eh mo¾emo samo predpostaviti kakvog æe se „prljavog veša“ iznijeti.

DANAS U SAVEZU-SUTRA U KAVEZU

 

Èetvrtak 21.12.2007.godine

ImageNakon objavljivanja prošlo sedmiènog pisma jednog od stalnog posjetilaca naše web stranice, ponovo nam se javio Elvis (prezime poznato redakciji). Da poka¾emo kako zaista smatramo da je ova rubrika NAŠ STAV uistinu namjenjena za široke narodne mase, mi objavljujemo ovaj njegov e-mail: Svakako da æemo i sve ostale e-mailove koje imaju veze sa ovom rubrikom vrlo rado objaviti. Na taj naèin æe svi oni koje interesuje stvarno i nefingirano mišljenje bh. graðana imati priliku da to i porèitaju:

Od: Elvis ?????(prezime poznato redakciji) <elvis_(prezime)@hotmail.com> Tema: Aj majko eto ih po nas,to kazu kroner musanovic i co
Za: [email protected]

Vozdra,

Poèelo je, poèelo, mada ja ne vjerujem Tu¾ilastvu sve dok ne vidim ove
lešinare iza rešetaka, sve je to korumpirano do bola. Javljam vam se
pošto imam par prijedloga za vas sljedeci Naš stav. Mogli bi se malo
baviti sa onima koji su bili za pašalicev ostanak a to su Zlatan Mijo
Jeliæ iz ŠB i Mensud Basic SA, vi ste isto rekli to u svojim
vijestima, potom mogli biste spomenuti Misimoviæa (izdajnik potpisnika)
sa npr. uvodom Misimoviæu piækice šta je sad? U Nirnbergu rastura, dok se
više niko ne sjeæa njegove zadnje dobre partije za repku. U zadnje
vrijeme je imao povlašten status u repki, dosta tekmi je zapoèeo a u
stvari je trebao biti na klupi itd. Trebaju da igraju samo oni koji
su u formi. Spomenite i branimira tuliæa (namjerno pišem malim
slovima),znam da ste to vec radili, ali treba se još pozabaviti sa ovim
smradom. Samo jedan primjer; kada na BHT1 prenosi tekme repke to radi bez
ikakvih osjeæaja. Kada damo gol ili imamo dobru šansu on mrtav
hladan, gori je od Jagode Nikica. Ovaj je makar provala od
insana. Smatram da je mjesto selektora mlade repke mo¾da èak i va¾nije
od mjesta u A repki .To je izvor za A repku…

 

Petak, 22.12.2007. godine

ImageKoja smo mi prosperitetna zemlja. Zašto? Pa eto, dosta se svijeta javlja da zaraðuje hljeb/somun/kruh upravo kod nas. Da nije „preko noæi“ ispod planinskih vijenaca u BiH pronaðena do sada neviðena „zlatna ¾ica“ ili ogromne naslage dijamanata ili je pak po srijedi pronalazak nevjerovatno velikih kolièina nafte? Kako drugaèije objasniti toliku zainteresovanost stranaca da doðu i rade kao selektori u N/FS BiH.
Evo šta „Avaz“ objavljuje“:
Predsjednik Nogometnog saveza BiH Iljo Dominkoviæ ka¾e da se zahuktava kampanja za izbor novog selektora BiH. U igri je sve više imena, a o njima æe èlanovi Predsjedništva razgovarati u narednih nekoliko dana.
– Kolegama Sulejmanu Èolakoviæu i Bogdanu Èeki predlo¾io sam da se sastanemo u nedjelju ili najkasnije u ponedjeljak prije podne. Mislim da je ponedjeljak krajnji rok za to. U utorak je Bo¾iæ i do 28. decembra i sjednice Izvršnog odbora ostat æe premalo vremena – ka¾e Dominkoviæ. Prvi èovjek Saveza rekao nam je da je veæ obavio reliminarne razgovore sa nekim kandidatima.
– Razgovarao sam sa Mehmedom Ba¾dareviæem, a ponovo æemo se èuti tokom vikenda da detaljnije razmotrimo neka pitanja. Prièao sam i sa Zlatkom Kranjèarom, koji je veoma zainteresiran. U razgovoru sa njim spoznao sam da ima bolje mišljenje o našoj reprezentaciji nego što mi mislimo. Javili su se i Ivan Kataliniæ i Vlatko Glavaš, koji su istakli svoje kandidature – otkiva nam Dominkoviæ.
Prema njegovim rijeèima, u Nogometni savez BiH stigle su i kandidature nekih inozemnih struènjaka. Za poziciju selektora bh. reprezentacije ozbiljno su zainteresirani Danac Alan Simonsen i Norve¾anin Trond Solid.

Od kuda ova dvojica to nam nikako nije jasno. Neæemo se baviti njihovom strukom, ali ne mo¾emo, a da ne prijemetimo, da ukoliko ijedan od selekora bude dolazio sa nekog drugog govornog podruèja to æe znaèiti da se mora zaposliti i odreðeni broj prevodilaca jer veæina gospode foteljaša, ako ¾eli razgovarati sa selektorom (ono nekad makar onako radi reda), neæe moæi komunicirati iz prostog razloga što im je poznavanje negog stranog jezika (nekima èak i maternji predstavlja problem) nije dobra referenca u Si-Vi-ju. Znaèi biæe posla za sestièe, amid¾iæe, kumove, kume itd. Ihahaajjj.

 

Subota 23.12.2007. godine

ImageDanas smo poslali javnosti pismo u kojem otkrivamo mutne radnje Pašaliæa da nekako o(p)stane vezan za reprezentaciju, transfere igraèa, pravljenje selekcije itd. Naime, saznali smo Pašaliæ i Dominkoviæ planiraju postaviti Kranjèara za selektora, a tada æe Cico biti samo dorbo plaæeni selektor, uzimati mjeseèno 5000 € i ništa ne raditti, a za sve ostalo æe se pitati samo i iskljuèivo  Ahmet Pašaliæ. S tim u vezi smo obavijestili i igraèe potpisnike pisma tako da se mogu oèekivati veoma interesantni telefonski razgovoru u zadnjim danima ove godine. Sjednica na kojaj bi bio izabran selektor, ili makar da se predlo¾i ko bi to mogao biti, bi se trebala odr¾ati 28.12.2007.godine. Svi znamo šta treba bh.reprezentaciji i nemojte spletkariti više, jer bi to mogo produbiti krizu u našem reprezentativnom fudbalu. Imamo,Ba¾dareviæa, Sušiæa, Had¾ibegiæa, Barbareza, Boliæa  i objavite javno da li ste sa njima razgovarali i koje su vam uslove (finansisjke naravno) oni postavili. Nemojte nas opet farbati i govoriti kako su “preskupi” naši struènjaci. Ako imate muda objavite na web portalu on-line upitnik gdje æete  ispsati imena potencijalnih selekota ili mena¾d¾era bh. reprezentacije. Ne mora znaèiti da je ovaj naèin reprezentativan u izboru, ali je svakako transparentni i makar u odreðenom segmentu odra¾ava volju graðana (makar jednog manjeg broja), pa se onda na osnovu toga i vi mo¾ete odluèiti. Nemojte reæi da vam nismo rekli. Poslije æe biti kasno za kajanja. A mi nismo ti koji æe se kajati!!!

 

Nedjelja 24.12.2007.godine 

ImageDugo nismo ni èuli ni vidjeli našeg kladionièara. Ka¾u da još uvijek troši pare koje je zaradio kladeæi se na fudbalke utakmce tzv. premijer lige BiH. Neki neprovjereni izvori ka¾u da je je osoba slièna našem kladonièaru viðena u jednoj kladionici u Švicarskom zimovalištu. Ka¾u da je stavio oko 700 franaka na  tip da se BiH neæe kvalifikovati na Svjetsko prventsvo u Ju¾noj Africi. Haman je dobio dojavu da su Pašaliæ i Dominkoviæ veæ anga¾ovali Karnjèara za selektora. Nogu slomio da Bog da na skijanju. Baksuze jedan. 

ostali clanci