Bh. reprezentativci treniraju po parkovima

Image Nikad niti jedna reprezentacija na svijetu, nije kvalifikacijski susret doèekala sa dva treninga. Osim naše. Rijetke su selekcije koje se okupljaju u inostranstvu. I po tome smo jedinstveni. Kvalifikacijski susret sa Turskom, bh. tim doèekat æe sa dva treninga. To i ne èudi, ako se zna da se nezna ko pije, a ko plaæa u Savezu.

(Ne)va¾na utakmica

Utakmica sa Turskom za nas nije neva¾na, jer æemo pokušati izboriti povoljan rezultat kako bi smo ostali u treæoj jakosnoj skupini – izjavio je Fuad Muzuroviæ. Dakako da meè sa Turcima nije neva¾an, ali su pripreme neozbiljne. Druga je stvar, koje tako odluèio: selektor Muzuroviæ, direktor Pašaliæ, ili Predsjedništvo? Pretpostavljamo da æe to selektor navesti u svom izvještaju koji priprema. Sami reprezentativci su nemalo iznenaðeni naèinom okupljanja.

Svi mi jedva èekamo poziv za reprezentaciju. Svako od nas voli doæi kuæi, obiæi porodicu, rodbinu, prijatelje… Meðutim, ovo je previše. Svaki od nas koji igra u inostranstvu, mogao je «uzeti», najmanje sedam dana slobodno. Bolje je da smo se okupili u Sarajevu i trenirali, nego što smo se raštrkali po raznim destinacijama – izjavio je jedan aktuelni reprezentativac, koji iz razumljivih razloga, nije ¾elio otkriti ime.

Kampanja za glasove

Veæina je pozvanih reprezentativaca trenirala «solo». Neki su viðeni po sarajevskim parkovima, u Vilsonovoj, ali i na atletskom poligonu na Koševu. Adnan Gušo je trèkarao na Grbavici razgibavao se sa dugogodišnjim prijateljem i uèiteljem Esom Ibrahimoviæem. Edin D¾eko, napadaè Wolfsburga, odradio je jedan trening sa mladom reprezentacijom, a do (ponedjeljak) polaska za Tursku, trenirat æe samoinicijativno. Kao i veæina. Veldin Muharemoviæ je u boljoj poziciji. Osim redovnih treninga na Koševu, Muharemoviæ je povremeno sa saigraèima igrao mali fudbal. Senijad Ibrièiæ «plej mejker» Zagreba, pauzu je koristio da obiðe porodicu u Sanskom Mostu. Odradio je i trening sa bivšim saigraèima u Podgrmeèu.

Pojedini pozvani reprezentativci su nerado priznali da su pauzu do utakmice sa Turskom koristili za rješavanje privatnih i porodiènih poslova, a neki su stigli završiti papirologiju oko stjecanja meðunarodne dozvole, pojedini kupovali automobil, stan, namještaj…

To «šefove» u reprezentaciji nimalo ne brine. Pojedince više zanima kako æe proæi Hratska u Skopju, te hoæe li Srbija izboriti plasman na EP. Selektor je, navodno, zaokupljen «sakupljanjem» glasova kod pojedinih èlanova Izvršnog odbora, kako bi i u narednom ciklusu vodio nacionalni tim. U Savezu je, inaèe podijeljeno mišljenje oko nedavnog sastaka potpisnika i èlanova Predsjedništva. Ahmed Pašaliæ smatra da su mu Iljo Dominkoviæ i Sulejman Èolakoviæ zabili no¾ u leða. Najtra¾enija osoba ovih dana je Bogdan Èeko, najveæi favorit za èlana Predsjedništva NSBiH iz srpskog naroda. Svako ¾eli «kupiti» njegovu naklonost, nebirajuæi sredstva. Navodno su pojedinci Èeki najavili da æe pobijediti na skorašnjoj Skupštini (7. decembra) «zato što su oni sve završili». U i oko NSBiH nikad dosadno.

Spahiæ prozvao Muzuroviæa

Emir Spahiæ, jedan od potpisnika, u jednom je tjedniku oštro napao selektora Muzuroviæa. Spahiæ je ogorèen nekim selektorovim izjavama, koje je u «Startu» ovako prokomentirao:

Muzuroviæ misli da smo mi debili. Tra¾i da se isprièamo. Kome? Nemamo se mi kome isprièati. Znamo mi da se on ništa ne pita…- rekao je Spahiæ. Inaèe, Muzuroviæ za seriju poraza pokušava okriviti novinare, te ne bira sredstva da na privatnim sjedeljkama opravdava rezultatski fijasko. Na njegovu nesreæu, svima je jasno, da je sam birao igraèe, taktiku, «otkrivao» bo¾iæe, vranèiæe, araèiæe, šoliæe, maksumiæe, pehliæe, mitroviæe, jovanoviæe.., potom ih brisao. Statistika je neumoljiva i ona nije selektorov saveznik. Pedesetak igraèa je prodefiliralo proteklih mjeseci kroz reprezentaciju, a selektor je stalno tvrdio kako je stvorio kostur tima za SP. Umjesto razgovora sa potpisnicima, Muzuroviæ je javno tra¾io da se Barbarez i društvo nekome isprièaju. Pristali su doæi na sastanak, ali su dobili da za istim stolom bude i selektor. Koji ih sada ¾eljno oèekuje u narednom ciklusu. Ako je ugovor jedini motiv selektorove borbe i kampanje da ostane još dvije godine, onda je to jednostavno riješiti. Isplatiti do zadnjeg pfeninga do kraja ugovora i potra¾iti novog selektora. Tako to rade ozbiljni Savezi.

Pašaliæ direktor Centra za edukaciju

Èolakoviæ i Dominkoviæ su krenuli ¾estoko. Ugodno su iznenadili javnost pristankom na sastanak, potom i na uslove potpisnika za njihov povratak u reprezentaciju. Otvoreno su dali «mig» potpisnicima da su spremni- uz njihovu pomoæ – «premjestiti» direktora Pašaliæa na novo radno mjesto. Shodno njegovim «struènim» referencama. Procurilo je da bi Pašaliæ mogao za direktora Centra za edukaciju trenera NSBiH. No, to mjesto zauzima prof. Munir Taloviæ, koji je dobivao od domaæih i meðunarodnih nogometnih zvaniènika samo superlative za školovanje brojnih trenera. Taloviæ je najzaslu¾niji što Centar koji radi po programu UEFA, najbolje kotira od svih u regionu. Upitno je hoæe li Pašaliæ prihvatiti ponuðenu opciju, te kako æe reagirati prof. Taloviæ. Nije daleko od istine, tvrdnja Pašaliæa da pojedinci iz NSBiH «nisu u stanju ovjeriti zdravstvenu knji¾icu», kojima je on završio «mali milion» poslova. Sada im je postao teret. Savez je definitivno podijeljen. Iako se najavljuje èistka, metla, obraèun sa korupcijom, nije nemoguæe da sve ostane po starom. Da se jedino «izrotiraju» samo ekonomi iz dr¾avnih selekcija. Mo¾da i fizioterapeuti.

san