Za devet godina Pa¹aliæ `potro¹io` èetiri selektora

ImageAhmed Pašaliæ, direktor fudbalskih reprezentacija BiH, veæ devet godina neuspješno obavlja ovu odgovornu funkciju, a u njegovom mandatu niti jedna dr¾avna selekcija nije ostvarila zapa¾eniji rezultat. Godinama su se u našim nacionalnim selekcijama mijenjali samo selektori, a Pašaliæ nikada nije preuzimao niti trunku odgovornosti. U neuspješnom mandatu "potrošio" je èetiri selektora "A" reprezentacije (D¾emaludin Mušoviæ, Faruk Had¾ibegiæ, Mišo Drago Smajloviæ i Bla¾ Sliškoviæ), a kako sada stoje stvari u njegovoj eri vladavine otkaz æe dobiti i peti – Fuad Muzuroviæ.

Pašaliæ funkciju direktora svih reprezentativnih selekcija obavlja od maja 1998. godine. Scenario inaugurisanja u "udobnu direktorsku fotelju" izradio je zajedno sa D¾emaludinom Mušoviæem, tadašnjim direktorom, a ustolièio se svojevrsnim puèem.

Naime, po završetku kvalifikacija za "Mundijal" 1998. godine u Francuskoj, u ljeto pomenute godine, tadašnji selektor "A" selekcije Fuad Muzuroviæ èekao je rasplet svog statusa, odnosno produ¾enje ugovora sa N/FS BiH. Meðutim, Mušoviæ je sa u to vrijeme fudbalskim anonimusom Pašaliæem ugovorio prijateljsku utakmicu s Argentinom bez znanja Muzuroviæa. Pod vodstvom dvojca Mušoviæ – Pašaliæ, reprezentacija je deklasirana od "gauèosa" rezultatom 0:5. I pored rezultatske katastrofe, Mušoviæ je u sprezi sa èlanovima Izvršnog odbora Saveza još neujedinjenog na cijelom dr¾avnom teritoriju Pašaliæa imenovao za direktora reprezentacija, a sebe ustolièio za selektora "A" nacionalnog tima. Nedugo zatim Mušoviæ je podnio ostavku jer je imao izuzetno loše rezultate, Pašaliæ je ostao direktor, a ovu funkciju obavlja i dalje.

Prije nešto više od godinu dana nakon poraza od Maðarske u Zenici (1:3), Pašaliæ je zajedno sa tadašnjim selektorom Bla¾om Sliškoviæem podnio ostavku. Meðutim, "vjeèiti" direktor kasnije je kod èlanova Predsjedništva i Izvršnog odbora N/FS BiH izlobirao ostanak u svojoj fotelji, a ceh je platio popularni Baka. Ovo nije prvi put da Pašaliæ izmanipulira selektora jer je sliènu igru priredio i Faruku Had¾ibegiæu. Nakon završetka kvalifikacija za "EURO 2000", u jesen 1999. godine velikodušno je ponudio Had¾ibegiæu zajednièko povlaèenje sa svojih funkcija. Lakovjerni Had¾ibegiæ mu je povjerovao i na pres-konferenciji podnio ostavku, te ostao zaprepašten kada to isto nije uradio Pašaliæ! 

Za Pašaliæa su vezane brojne afere oko bh. reprezentacija, a nerijetko su ga u bh. medijima "prozivali" i pojedini naši fudbaleri, optu¾ujuæi ga da im je za pozive u reprezentaciju tra¾io odreðene svote novca. Pašaliæ je povezivan i sa brojnim menad¾erima, kako navodno u saradnji s njima kroji spiskove igraèa dosadašnjim selektorima.

nezavisne.com