Dominkoviæ: ®elimo bolju atmosferu u reprezentaciji

ImageBogdan Èeko novi je èlan Predsjedništva Nogometnog saveza BiH. On je na juèerašnjoj godišnjoj skupštini NS-a, odr¾anoj u sarajevskom Collegiumu artisticumu, dobio glasove 46 delegata, dok je njegov protukandidat Slaviša Vujiæ dobio svega šest glasova (Skupštini su nazoèila 52 èlana, 33 iz Federacije i 19 iz RS-a). Èeko æe ubuduæe du¾nost èlana Predsjedništva obnašati umjesto preminulog Milana Jeliæa.
Na juèerašnjoj skupštini nije imenovan novi èlan Izvršnog odbora NS-a BiH iz redova Nogometnog saveza Republike Srpske jer skupština tog entitetskog saveza još uvijek nije odluèila koga æe kandidirati, pa æe do iduæe skupštine dr¾avnog saveza Izvršni odbor raditi s 14 umjesto s 15 èlanova.

Kadeti svijetla toèka

Iljo Dominkoviæ, predsjednik NS-a, u svom se govoru, izmeðu ostalog, dotaknuo buduæih planova Saveza, kao i proteklih nastupa A vrste.
“Skupština nije sazvana u prvoj polovini ove godine iz objektivnih razloga. Nastavljena je destabilizacija Saveza na utakmicama reprezentacije BiH u našoj zemlji i inozemstvu, pa je Savez ka¾njavan od disciplinskih tijela Uefe. Zapoèeo je i projekt izgradnje centra za reprezentativne vrste u Zenici koji bi trebao biti završen do kraja iduæe godine. Prvenstvo u prošloj sezoni je bilo regularno”, kazao je Dominkoviæ.
Prvi èovjek NS-a najavio je promjene sustava natjecanja u omladinskim kategorijama u kojima trenutaèno nastupa više od 60 klubova u istom rangu.
“Ovakav sustav je samo prijelazno rješenje. Na iduæoj skupštini, koja bi se trebala odr¾ati do o¾ujka 2008., bit æe predlo¾en jedinstven sustav natjecanja”, poruèio je Dominkoviæ. Podsjetimo, iz Uefe bi uskoro trebala stiæi bogata financijska injekcija za razvoj omladinskog nogometa u BiH.
Reakcije na rezultate A reprezentacije su oèekivane…
Nakon tri pobjede do¾ivljeno je pet uzastopnih poraza u kvalifikacijama. Zbog toga se BiH našla u èetvrtoj jakosnoj skupini na ¾drijebu kvalifikacija za SP 2010. Takoðer, ni rezultati ostalih naših vrsta nisu zadovoljavajuæi. Jedina svijetla toèka je kadetska reprezentacija koja æe se u drugom krugu boriti za plasman na EP”, kazao je Dominkoviæ.
Zanimljivo pitanje o povratku “pobunjenih” igraèa u A vrstu postavio je delegat Ivan Omaziæ. Napomenuo je da su najva¾niji igraèi i klubovi, a tek potom ljudi iz NS-a.
“Izvršni odbor donijet æe zakljuèke o tom pitanju. Nismo spremni na ucjene i ¾elimo da atmosfera u reprezentaciji bude bolja. Loši rezultati doveli su do katastrofalnog posjeta na domaæim utakmicama i svatko treba odgovarati za svoj dio posla”, izjavio je Dominkoviæ.

O Muzuroviæu 17. prosinca na Izvršnom odboru

Odmah nakon Skupštine odr¾ana je i sjednica Predsjedništva NS-a BiH. Odluèeno je da æe se sjednica Izvršnog odbora odr¾ati 17. prosinca u Sarajevu. Nakon toga trebala bi biti jasnija situacija vezana uz poziciju izbornika A vrste Fuada Muzuroviæa jer æe na dnevnom redu, izmeðu ostalog, biti izvješæe izbornika svih reprezentativnih uzrasta, ali i direktora svih bh. reprezentacija Ahmeta Pašaliæa.

 

Dnevni list