Sa ovakvim 'nadama' crno nam se pi¹e

ImageStrahovanja bh. nogometnih zaljubljenika o krahu bh. nada u kvalifikacijama za Evropsko nogometno prvenstvo su se ostvarila. Uoèi dolaska Nikole Nikiæa na mjesto selektora sa mnogo strana se moglo èuti razmišljanje tipa: Samo da se ne obrukamo, ali i da ne budemo kanta za nabijanje.

Iz krajnosti u krajnost, tako obièno funkcionišemo, pa smo tako od crtanja mladih nada za evropsku smotru nogometa stigli do toga da gubimo i od Malte.

Zar su èelnici Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH zaista mislili da æe Nikola Nikiæ, jednostavno, nastaviti gdje je prethodno stao Ibrahim Zukanoviæ? Problem, ne samo reprezentacije U21, nego i bh. nogometa, dublji je od Nikiæa, njegovih saradnika i igraèa. Problem je nešto što mnogi u kuæi bh. nogometa ne ¾ele vidjeti i priznati. Zaboravlja se èinjenica kako i na koji se naèin dolazi u selektorsku fotelju.

Kako se napreduje?
Koliko smo se puta zapitali kakvi to ljudi vode N/FSBiH? Iz godine u godinu, ma iz dana u dan, svjedoci smo neozbiljnog voðenja ozbiljnog posla. Neæemo otkriti toplu vodu, ako ka¾emo da se na funkciju selektora dolazi na krilima politike. Nikiæ nije sam došao na mjesto selektora, niti zahvaljujuæi prethodnim rezultatima sa U19 selekcijom. U devet utakmica, koliko je vodio neke nove klince, do¾ivio je isto toliko poraza gol razlikom 2:30! Zar je to ulaznica za stepenicu više? U samo tri dana mlade nade do¾ivjeli su dva poraza, najprije od Velsa, da bi u utorak do¾ivjeli novo rezultatsko razoèarenje i pali na ispitu zvanom goropadna Malta, koja je, uzgred, u dosadašnjih 75 utakmica upisala samo tri pobjede.

Ipak, izabranici Nikole Nikiæa trijumfalno su krenuli u kvalifikacije za evropsku nogometnu smotru savladavši u Zenici Maltu sa 4:0, da bi potom krenuli sa potopima. Najprije poraz od Rumunije 0:3, potom Francuska 0:4, Vels 0:4 i na kraju Malta 1:2, èime smo se svrstali uz bok reprezentacijama èije rezultate mo¾emo okvalifikovati komiènim.

Nije nam namjera ulaziti u probleme koji su puno dublje naravi. Ali, primjera radi, lièni interesi ili poznanstva pojedinaca sa selektorima i igraèima ponekad su presudni u izboru. Nema sumnje da upravo taj faktor plasira nekog igraèa na spisak selektora, sa kojim dobro suraðuju, ili skinuti nekoga koji nema tako dobru pozadinu.

Presušilo vrelo?
To su èinjenice kojima se N/FSBiH pod hitno mora pozabaviti, ako ravnodušnost nije pokopala zanimanje za sudbinu reprezentativnih selekcija. Promjene su nu¾ne i krajnje vrijeme je da èelnici bh. kuæe nogometa krenu sa ispravkama negativnog publiciteta oko njih, ali i reprezentativnih selekcija. S najboljim struènjacima, najboljim trenerima i najboljim igraèima.

Bh. nogomet strmoglavo pada, makar svake godine sami sebe uvjeravamo kako ni¾e pasti ne mo¾emo. Ako je to utjeha, eto, dotaknuli smo i to dno ispod kojeg se zaista (barem za sad) ne mo¾e. Dosta je politike i nacionalnog pariteta, kojim se jedino rukovode u krovnoj kuæi nogometa, posvetite se kvalitetu i plasiranju zaista talentovanih mladih igraèa. Uvijek smo se hvalili da smo nepresušno vrelo. Nije valjda ono, zahvaljujuæi glupostima, na preèac presušilo. – zanimljiv je i iskren osvrt objavljen u današnjem broju Osloboðenja.

sportin.ba