Dres BiH je svetinja bez obzira na ¹ta je u pitanju

ImageDanas su naši rukometaši izgubili od Litvanije sa sramotno velikom razlikom. Nama je jasno da smo se mi kvalificirali u bara¾ i da nam je ova utakmica bila nešto kao "nagradni-besplatni tursitièki aran¾man", ali ipak ovakav "luksuz" nismo smjeli dozvoliti. Odnos prema dresu sa Bosanskohercegovaèkim grbom treba da bude svetinja i obaveza za sve one koji ga nose.

BHF je takoðe znao da ova utkmica nema neki rezultatski znaèaj, ali smo opet prevalili stotine i hiljade kilometara da se pojavimo i budemo uz vas u Litvaniji i da slavimo našu zemlju na terenu i sa tribina. Došli smo da i vama odamo priznanje i èestitke, a vi ste nam "zahvalili" na ovakav naèin. Nije u redu sa vaše strane. Nadamo se da æemo svi iz ovoga izvuæi pouku. I dalje smo uz vas. I dalje æemo pronositi ime, slavu i ponos Bosne i Hercegovine.

BiH do groba!!!

 

BHF