Ministarstvo kulture i sporta KS: Medijsko poni¾enje graðana BiH

ImageMinistarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo s resornim ministrom Emirom Had¾ihafizbegoviæem na èelu izdalo je saopæenje povodom "sramotnog" neprenošenja zvaniène utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine od BHT 1 i FTV.

 Prema saopæenju ovog ministarstva ovaj je "incident blama¾a BHT 1 i FTV-a te je primjer sramnog odnosa èelnih ljudi i urednika sportskih redakcija prema vlastitoj dr¾avi".

"Graðani BiH prateæi nastup nogometne reprezentacije BiH protiv Turske na privatnoj televiziji do¾ivjeli su medijsko poni¾enje", stoji u saopæenju.

Ministarstvo izra¾ava ogorèenje zbog èinjenice da je dr¾avna televizija BHT 1 u istom terminu preuzela prijenos košarkaške utakmice Union Olimpija – Tau Ceramika iz Ljubljane, dok je Federalna televizija uz sponzorstvo privatne kladionice "Williams" direktno prenosila susret nogometnih reprezentacija Engleske i Hrvatske iz Londona.

"Ovaj incident i blama¾a BHT 1 i FTV primjer je sramnog odnosa èelnih ljudi i urednika sportskih redakcija dotiènih kuæa naspram sopstvene dr¾ave. Odgovorno tvrdimo da je ovo presedan i nezabilje¾en primjer nedostatka dr¾avotvorne svijesti u kontekstu obaveza koje ove tv-kuæe imaju prema graðanima BiH i svojim pretplatnicima. Tra¾imo odgovornost èelnih ljudi i urednika sportskih redakcija ovih tv-kuæa uime graðana Kantona Sarajevo i objašnjenje zašto je dozvoljeno da TV PINK dobije prava na prijenos prije dr¾avne ili federalne televizije", stoji u saopæenju Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

FENA