Vraæaju se Barbarez, Hasahiæ, Spahiæ, Papac…?

ImageNa "izvanrednoj sjednici" Predsjedništva NS BiH u "Colegium Artisticumu", pred Iljom Dominkoviæem, Sulejmanom Èolakoviæem i Munibom Ušanoviæem, našli su se "potpisnici", bivši reprezentativci Sergej Barbarez, Kenan Hasagiæ, Zlatan Bajramoviæ, Emir Spahiæ, Saša Papac, Mirsad Bešlija, Ivica Grliæ i Ninoslav Milenkoviæ. Bio je to prvi sastanak bivših bh. reprezentativaca sa èelnicima NS BiH.

Iako su razgovori odr¾ani iza dobro zatvorenih i èuvanih vrata, saznali smo da se razgovaralo o buduænosti bh. reprezentacije, te o statusu "potpisnika".

– Biæe svega u najskorije vrijeme, pa i promjena nekih ljudi u i oko reprezentacije – izjavili su Dominkoviæ, Èolakoviæ i Ušanoviæ.

"Potpisnici" pisma su praktièki "pobjegli" kroz špalir sluèajnih gostiju i posjetilaca izlo¾be u "Colegium Artisticumu". iako su se dogovorili da ne daju sa izjavama, jedan od njih je kratko prokomentarisao:

Sada je puno jasnija situacija. Pojedinci iz Saveza su manipulirali našim imenima. Imali smo vrlo korektan i konkretan razgovor sa Èolakoviæem, Dominkoviæem i Ušanoviæem.

Nakon ovog sastanka, èlanovi Predsjeništva NS BiH su najavili da æe na prvu iduæu sjednicu Izvršnog odbora izaæu sa konkretnim zakljuècima i prijedlozoma za ozdravljenje bh. nogometa.

san