Borite se Ultraši

ImageKod kuæe si i spremaš se na posao u noænu smjenu. Iako radiš noæu odluèiš se da bodriš svoj klub koji slijedeæi dan igra daleko od tvog rodnog grada. Imaš posao DJ-a ali ipak je èastan za razliku od mnogih drugih. Odradiš tu noænu smjenu i ranim jutarnjim satima kreneš na put jer si navijaè, jer si Ultra tip koji voli i ¾ivi za svoj klub i koji se ponosi tim èinom. Imaš takvu sudbinu da sa društvom napraviš pauzu na Auto Putu i dodje jedan debil od Policajca i upuca te iz èistog mira.

Image Da Gospodo, iz èistog mira!!!!! Ovo se svima moze desiti koji ovaj tekst èitaju. Gabrijel Sandri je nevina ¾rtva koja nije imala nikakve veze sa neredima. On je ¾rtva jednog policajca koji je danas priznao da je uništio mlad ¾ivot a i bogami ¾ivot svoje porodice.Danas je dokazano od vjestaka da je taj isti Policajac namjerno pucao na Gabrijela Sandrija i da nije taèna èinjenica da je metak ispaljen kako bi zastrašio navijaèe Lazia i Juventusa koji su se sluèajno našli na Auto Putu. Mnogi oèevidci ovog ubistva su se javili i potvrdili kako su vidjeli da je taj DEBIL pucao u auto u kojem se Gabrijel Sandri nalazio. Ovo je još jedan dokaz da obièni ljudi koji ¾ive za fudbal i koji daju svoj posljednji dinar za ulaznice imaju te¾ak period jer BOGATI ne zele takve da imaju na stadionima širom Evrope. Ove sedmice u Italiji su svi zajedno. Nije bitno za koga navijaš, ali bitno je da digneš svoj glas protiv korumpiranog sistema koji se trudi da napravi od navijaèa teroriste što je u najmanju ruku smiješno. Naime ministarstvo sigurnosti Republike Italije je došlo do zakljuèka da svi oni koji se uhvate na djelu da bacaju kamenje i baklje na Policijske stanice budu tu¾eni za TERORISTICKI AKT protiv dr¾ave. Smijesno i ¾alosno…..

No nije to problem samo u Italiji, taj problem postoji širom Evrope. Pogledajte samo šta se dešava u Engleskoj. Tamo na stadionima imate više Indijaca i Kineza nego onih Engleza koji istinskih vole svoje klubove. Nemam ništa protiv ljudi iz Azije ali ruku na srce ti ljudi neznaju èak ni ko protiv koga igra mada prisustvuju toj utakmici. Ulaznice za utakmicu su toliko skupe da su normalni ljudi prinudjeni da ostanu kuæi jer nemogu odvojiti novac za takvo nešto. Njemaèka se lagano ali sigurno takodjer okreæe tom sistemu. Neke su se grupe upravo baš zbog toga i ugasile jer su stalno bili na meti policije, koja uvijek nadje razlog za napade i ne gleda na poslijedice. O Španiji nebi trebao ništa da pišem jer je to kod njih veæ odavno prisustno. U Austriji imate jedan RED BULL SALZBURG koji parama ¾eli sve postiæi, ali kao što vidite Rapid je sa srcem i zalaganjem ispred njih. Rapid ima navijaèe dok Salzburg takvih nema. Oni su se prodajom svog kluba preselili u ni¾i rang gdje sada prate Austriju Salzburg. Nabrojao sam tek neke zemlje ali ovako nesto se pravi širom Evrope osim Balkana. Balkan je posebna prièa jer takvog lopovluka nema nigdje…….

Širom Evrope se piše po novinama kako ITALIJANSKI HULIGANI ruse stanice policije i pale policijska auta. Svi oni koji znaju nešto o navijaèkom ¾ivotu moraju znati da u Italiji Huligani ne postoje. Taj Sistem bi se trebao upitati zašto širom Evrope navijaèi nose transove na kojima stoji A.C.A.B. Represija nad navijaèima je uzela toliko maha jer ide na ruku funkcionerima koji posjeæuju kladionice i namještaju utakmice za svoje klubove. Tu su navijaèi najmanje krivi. Sada više niko ne prièa o aferi koja je u Italiji njihov fudbal itekako potresla. Gdje su svi tradicionalni klubovi bili umiješani u mutne radnje sa namještanjem rezultata.
Za njih su navijaèi teroristi i njima nije va¾an ¾ivot jednog momka koji je tek imao 26 godina.

Dok ovo pišem sjetio sam se jedne parole koju je postavila grupa Ultraša od Fortune Düsseldorf kada su prije nekoliko mjeseci igrali u Magdeburgu. Ova parola va¾i za sviju nas.

                         ZASTAVE NA OGRADU – BORITE SE ULTRAŠI!

 

BHF T.I.F.O