©ahovska unija osramotila BiH

ImageŠahovska unija BiH (ŠU BiH) je još jednom osramotila našu zemlju. Prvo je uspjela da "izbaci" iz reprezentacije vrhunskog velemajstora Predraga Nikoliæa, da bi prošle godine bh. rejting-listu napustili višestruki olimpijci Bojan Kurajica i Emir Dizdareviæ.

Oni sa du¾im pamæenjem znaju da smo "preskoèili" evropska prvenstva u Leonu 2001. i Getenburgu 2005, te da su šahisti samoinicijativno, vlastitim prevozom, otputovali u Plovdiv 2003. Sve to, pa i odlazak u posljednji èas na Olimpijadu u Torinu (2006), nije bilo dovoljno rukovodstvu ŠU BiH da se opameti veæ je uslijedio novi, vruæ šamar u vidu blama¾e na Evropskom šampionatu koji se ovih dana igra u Grèkoj. Naime, ŠU BiH je uplatila kotizaciju za uèešæe i prijavila sastave, ali je sa obezbjeðivanjem sredstava krenula tek dvadesetak dana pred poèetak takmièenja. Na kraju, niko se nije udostojio ni da javi organizatorima da nas ne oèekuju, pa smo bez borbe izgubili protiv Ukrajine i Grèke.

"Zdenko Vukiæ, predsjednik ŠU BiH, podnio je zahtjev entitetskim vladama i Vijeæu ministara BiH za novèanu pomoæ. Oèekivali smo da novac, izmeðu 40.000 i 50.000 KM, bude odobren, ali ga nismo dobili", objasnio je Nikola Lukaè, sekretar Unije, i izrazio nadu da neæemo biti ka¾njeni od strane Evropske šahovske federacije.

Vlado Stojanoviæ, èlan Upravnog odbora ŠU BiH, ne mo¾e da shvati šta se desilo.

"Sve do posljednjeg trenutka smo vjerovali da æe naši predstavnici otputovati. Ako nije bilo sredstava za oba nacionalna tima, trebalo je da otputuju bar muškarci, zbog èinjenice da su svi oni profesionalci i da ¾ive od šaha. Šahistkinjama je drevna igra usputni posao, jer sve one ili studiraju ili rade", ka¾e on.

Povodom neprijatne situacije javnosti se obratio i ŠK Bosna iz Sarajeva, èetvorostruki šampion Evrope.

"Ovo je prvi put da se nedolazak ne najavi organizatorima prije obavljanja ceremonije ¾rebanja turnirskih brojeva. Rezultat toga je nanesena neprocjenjiva šteta bh. šahu na meðunarodnoj sceni, koja mo¾e anulirati sve što su reprezentacija BiH i ŠK Bosna ostvarili proteklih petnaestak godina", stoji u saopštenju vicešampiona BiH.

Dodatni kuriozitet predstavlja èinjenica da je planiran put kombijem!

"Mislim da svi iz ŠU BiH moraju dati ostavku. Naravno, i navodni selektor Kemal Osmanoviæ. Ko su oni da smiju inicirati skandal nakon kojeg se BiH mo¾da zabrani uèešæe na godinu ili dvije?! Umjesto da igramo i da se neko od nas bori za velemajstorsku normu, mi sjedimo kod kuæe", ogorèen je Vlado Jakovljeviæ, jedan od reprezentativaca.

Predrag Nikoliæ ne igra za BiH još od 2002. godine.

"Od nedostatka novca gori je nedostatak organizacije! Dva puta sam rezervisao vrijeme za evropska prvenstva, pa se nije otišlo. Nakon toga sam se loše osjeæao. Neizvjesnost oko toga da li se ide ili ne, a i kada se ide to se sazna nekoliko dana prije turnira, više nije za mene", istakao je Nikoliæ.

Poslije 27 godina na evropskoj smotri trebao se naæi i Milan Vukiæ, èetvorostruki prvak Jugoslavije i prvi bh. šampion.

"Ne mogu prihvatiti kao razlog da se ne mogu naæi pare. Dokaz tome je što savezi iz drugih sportskih grana uspijevaju u tome, za razliku od ŠU BiH. A šah ima bolje rezultate od svih u posljednje vrijeme. Uzmimo najsvje¾iji primjer: meðu prvih 10 na Evropskom klupskom kupu našle su se dvije bh. ekipe – ®eljeznièar i Bosna! Samo su Rusi bili bolji", rekao je Vukiæ i dodao: "Ako nešto ne ide, treba dovesti nove ljude."

Još veæu štetu po razvoj drevne igre u BiH, naglasimo na kraju, mogla bi nanijeti nagaðanja da se u lov za potrebnim sredstvima namjerno krenulo kasno da bi se njihovim (zakašnjelim) dobijanjem pokrili raniji dugovi. Šahu bi u tom sluèaju i ono malo sponzora zauvijek okrenulo leða.

Nezavisne novine