Naš stav – 42. sedmica

 

Image Ponedjeljak, Oktobar 15, 2007.

Èitava sedmica smrdi na raspadanje karcinogenog tkiva. Naravno, radi se o fudbalskom/nogometnog savezu BiH.

Grcima smo u subotu uvalili dva gola, pa je ovo bio argument za poslušne medije da opravdaju poraz uz obavezne komentare pretencioznog suðenja, pomanjkanja koncentracije, razbijanja koncepcije nakon prestrogo dosuðenog crvenog kartona i druge gluposti kojima se namjerno prikriva (sve ima svoju cijenu zar ne?!) ono što svi znamo.

Dobro uzdrmani, nacionalno-kriminalni dio saveza, koji dosta dobro iz sjene vodi Don Pašalić, izdaje naredbu koja još nigdje u svijetu fudbala nije zapamæena i koja se, izmedju ostalog, suprotstavlja i Dejtonskom ustavu u kojem je sloboda kretanja zagarantovana. Elem, odluka glasi ovako:

Image“Sve osobe koje doðu na stadion Asim Ferhatoviæ Hase u srijedu, na kvalifikacionu utakmicu izmeðu BiH i Norveške, morat æe imati liène dokumente, dok æe djeci od sedam do 16 godina biti zabranjen ulaz bez roditelja ili staratelja, saopæeno je iz Nogometnog saveza BiH, nakon sastanka s organima sigurnosti svih nivoa u BiH. Svaki gledalac æe se morati najstro¾ije pridr¾avati upozorenja koje je ispisano na poleðini ulaznice”

Eh, na ovo su mogli komotno jos dodati i ovo:

“Molimo sve gledaoce da postave ¾ute trake na rame i ne skidaju ih do kraja utakmice, a sve ¾ene koje imaju menstrualne probleme i koje imaju potrebu èešæeg korištenja WC-a neka nose crveni rupèic kao znak raspoznavanja, kako bi ih policija i redari mogli lakse propuštati”

Utorak, Oktobar 16, 2007.

Veæina poslušnih novinara, kao u najboljim godinama Staljina, u¾urbano i po nalogu objavljuje bljutave izjave, statistike, prognoze i raznorazne prièe kojima se pa¾nja javnosti (uz sve veæi gnjev) pokušava umiriti i po ko zna koji put zataškati kriminalna elita u nacionalnoj selekciji i savezu uopšte. Cilj je jasan – pokušati se provuæi i ostati u foteljama, da bi se opet moglo uzeti para na sljedeæim kvalifikacijama (uz obavezno obeæanje naivnoj bh. javnosti da æemo imati tim koji æe sigurno proæi na jedno veliko takmièenje).

Da budemo transparentni, evo prenosimo jednu izjavu:

Image“®elja nam je da se pobjedom oprostimo od domaæe publike. Sigurno da æe biti hendikep neigranje Hrgoviæa i Rahimiæa, ali vjerujem da ostali igraèi mogu ostvariti pobjedu. Za to æe biti potreban maksimalan anga¾man”, rekao je Muzuroviæ.

Da, rekao je popularni Dajða, i još jedan mjesec inkasirao 10 000 KM plate (ovdje se ne raèuna eventualni tal za pozivanje Pašaliæevih talenata). A vi stoko neodgojena bosanskohercegovaèka – marš na èekanje i pod steèaj i u redove u narodnoj kuhinji… I šta vam koji kurac vrijedi da bh. reprezentacija ode na neko takmièenje, kad ionako nemate para da tamo idete da je gledate…

Srijeda, Oktobar 17, 2007.

BiH-Norveška 0:2

O tome kako smo igrali (zar se ono zove igra?) neæemo previše jer se sve vidjelo. ®elja nam je da javnost dobije neke druge infromacije koje nisu mogli vidjeti, a ni èuti tokom prenosa utakmice. Razlog je vjerovatno g.din Igor Kristiæ sa BHT1 i njegov gost u studiju, strucni komentator (on je sve samo to NE), izvjesni Branimir Tuliæ (kojeg uzgred zovu i Pašaliæev pekinezer).

E on vam je onakvu igru naše repke komentarisao u stilu: “…pa eto jesmo ovo izgubili, ali ne treba zaboraviti da smo veæ na poèetku bili hendikepirani (pod Sliškoviæevim vodstvom, op.a.) kada smo izgubili 6 bodova od Maðarske i Grèke…”

ImageOK, struènjak. Nama je jasno da si plaæen za ovakve komentare (koliko li ti Pašaliæ odvaja love?). Ali, da li je moguæe da sam sebe popišaš u usta? E to je veæ stvar za konzilij psihijatara. Zašto? Pa eto, dok je Muzuroviæ redao one prve tri pobjede, ovaj kvazi-stuènjak je imao komentare u fazonu “…Muzuroviæ i ovaj savez su uspjeli da otvore vrata za konaènu kvalifikaciju naše reprezentacije…” ili na tekmi protiv Turaka “…ova “nova” reprezentacija se uspješno nosi sa Turskom, a ona prijašnja (sa potpisnicima pisma koji tra¾e Pašaliæevu ostavku, op.a.) nije imala snage da pru¾i kvalitetnu igru èak ni kontra Malte….” itd (ima on još “bisera”, ihahaaajjj)

Eh sad, mi preporuèujemo uredništvu sportske redakcije BHT1 da nas pretplatnike ne maltretira sa “struènim” komentarima ovog nestruènjaka. U suprotnom æemo pozvati sve naše èlanove, njihovu bli¾u i dalju porodicu i prijatelje, kao i sve graðane BiH da prestanu plaæati TV pretplatu i izvrše kolektivno spaljivanje svih TV prijemnika.

Èetvrtak 18.10.2007

Mrski Dnevni Avaz je objavio sljedeæe:

Image“Grupice navijaèa sa istoène i sjeverne tribine su cijelo vrijeme vrijeðali vodstvo Nogometnog saveza i uzvikivali morbidne parole o preminulom predsjedniku NSBiH Milanu Jeliæu.”

Èista la¾ je da su bile neke morbidne parole u pitanju. Oèito da pojedini novinari dotiène novinarske kuæe nisu dovoljno edukovani pa ne znaju razliku izmeðu morbidnog i sarkastiènog. I nije prvi put da ova novina ne dr¾i do stava javnosti i navijaèa. Oèito je da štite neèije interese. Mi kojima Bosna i Hercegovina dolazi prije nego pripadnost ustavno priznatim narodima BiH, smo eto svrstani u kategoriju “ostali”. Jer niko neæe, osim BHFa, da se bori protiv ovakvog ustroja – neprofesionalizma, nestruènosti i kriminala u Savezu. Zašto? Pa zato jer tamo sjede Srbi, Hrvati i Bošnjaci (tri ustavne kategorije koje dijele vlast na svim nivoima), a i koji zajedno jedu dobro mastan kolaè. Svi od njih imaju “svoje” medije koji ih promovišu i štite, iz èega slijedi da u stvari štite jedni druge. Mi Bosanci i Hercegovci smo haman osuðeni da najebemo, jer nikome ne valjamo. Jer se “bezveze” borimo protiv neèega što se “ne smije”. Ali, mi rastemo, jaèamo i donijeæemo pravdu i bolju buduænost makar u jedan segment ¾ivota u BiH – u sport.

Na utakmici se Misimoviæu i Muslimoviæu nije svidjelo što smo prozivali Savez pa su nam uputili dobre i soène psovke (uskoro æemo postaviti i snimak, a isti poslati medijima). Naravno, nismo im ostali du¾ni, a obeæavamo im još zabave u skorije vrijeme. SERGEJ IS THE KING!!!

Petak, Oktobar 19, 2007.

Evo èitamo jednu od današnjih sportskih vijesti koje ka¾u:

Image“Nogometni reprezentativac Obale Slonovace – Didier Drogba èvrsto odluèio da napusti Chelsea jer je nezadovoljan atmosferom u klubu nakon odlaska trenera Josea Mourinha…” E svaka èast majstore.

Kod nas – nekoliko svjetski priznatih fudbalera odluèilo otiæi iz nacionalnog tima zbog gotovo sliènih razloga (kriminala osoba koje su zadu¾ene za rad N/F Saveza i nacionalnog tima, dovoðenja anonimnih igraèa u repku radi prodaje istih, brojanja para u vreæama na oèigled igraèa, pravljenje raskola i oblokavanja na raèun saveza po svim meridijanima svijeta, itd). E moj Drogba. Kao što vidiš, fudbal se igra radi kriminala i love za pojedince.

Subota, Oktobar 20, 2007.

Sjedi nekakav kladionièar u nekakvoj zemlji koja je daleko od Bosne i Hercegovine i pokušava Imagepopuniti dobitni tiket. Kako god da ukuca, ne mo¾e osim jednog para iz nekakve Premijer Lige BiH. Pita se taj naš napaæeni kladionièar zbog èega? E, moj care, danas odigrano 6 utakmica i zamislite “èuda”. Sve keèevi. Jebote, što domaæini pobjeðuju kod ovih Bosanaca i Hercegovaca. Kako li je to jaka liga – misli naš kladionièar…

Nedjelja, Oktobar 21, 2007.

Današnja vijest doðe kao mehlem na kraju za ovu sedmicu/tjedan/heftu:

Image“Sergej Barbarez, bivši kapiten našeg tima, iako u èetvrtoj deceniji ¾ivota, mogao bi se vratiti u reprezentaciju, ako bi pojedinci odstupili. Barbarez je u grupi igraèa, koji su potpisali pismo, u kojem su prozvali pojedince koji godinama sjede u svojim foteljama”

Nema se tu šta dodati ili oduzeti:

SERGEJ JE BIO I OSTAÆE KRALJ BH FUDBALA