NSBiH dužan tri miliona KM neplaćenih poreza!

ImageNogometni savez BiH du¾an je da u narednih pet godina u 60 mjeseènih rata izmiri skoro 3 miliona KM ili æe, u protivnom, ostati bez kompletne imovine, koja je stavljena pod hipoteku ili je veæ zaplijenjena, izjavio je juèer za "Dnevni avaz" direktor Porezne uprave Federacije BiH Midhat Arifoviæ.

– Potpisali smo sporazum o reprogramiranju duga od skoro 2 miliona KM poreznih obaveza sa zateznim kamatama u iznosu od skoro milion KM. U meðuvremenu, sva je imovina Nogometnog saveza BiH stavljena pod hipoteku, koja æe biti aktivirana ako ne bude izmirivao obaveze utvrðene ovim sporazumom ili redovne porezne obaveze – kazao nam je Arifoviæ.

Dodao je da ovaj sporazum nema apsolutno nikakve veze s postupkom koji se pred Sudom BiH vodi protiv generalnog sekretara NSBiH Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša, koji su optu¾eni za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja.

– Ovaj sporazum ni na koji naèin ne mo¾e utjecati na taj proces. Porezna uprava je, dakle, sklopila sporazum s institucijom koja treba izmiriti svoje obaveze, dok Sud vodi postupak protiv pojedinaca i tamo æe biti utvrðeno da li su oni krivi – dodao je Arifoviæ.

U Savezu su, inaèe, proslavili sklapanje sporazuma s Poreznom upravom, prema kojem æe u narednih pet godina mjeseèno morati izdvajati više od 30.000 KM kako bi izmirili dug.

Da li æe to moæi podnijeti ionako prazna blagajna NSBiH, ostaje da se vidi. Tek, treba zabilje¾iti rijeèi predsjednika Ilje Dominkoviæa da æe Savez na zelenu granu stati 2011. godine.

avaz.ba