Sudija naložio privoðenje svjedoka Pušine i Sadibašića

ImageJuèerašnji nastavak suðenja generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, èelnicima Nogometnog saveza BiH, optu¾enim za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja, obilje¾io je nedolazak svjedoka odbrane pozvanih na ovo roèište.

Došao jedan

Od pet pozvanih svjedoka na roèište pred Sudom BiH došao je samo jedan Munever Rizviæ, dok su izostali Senad Pušina, Nihad Sadibašiæ, Ervin Smailagiæ i Admir Ad¾em.

– Poziv je za Pušinu primila njegova majka. U Sud je došao njegov komšija, koji je rekao da je Pušina bolestan i na lijeèenju do kraja mjeseca. Sadibašiæ je dobio poziv preko njegovog kluba Krajine iz Cazina i nije se pojavio.

Smailagiæ je dobio poziv u bihaæko Jedinstvo, èiji je generalni sekretar (Halim Stupac, op. a.) napisao da je on vrijedan èlan ekipe i da njegovo odsustvo mo¾e biti štetno te da ga mo¾emo pozvati nakon 1. decembra, kada je kraj polusezone. Na vogošæanskoj adresi Admira Ad¾ema kurir je pronašao zapuštenu praznu kuæu – rekao je sudija Salem Miso te zakljuèio da je ovo "izrugivanje Suda".

Nakon svega, Miso je naredio da Sudska policija privede Senada Pušinu i Nihada Sadibašiæa te da se pronaðe nova adresa Admira Ad¾ema i uputi novi poziv Ervinu Smailagiæu.

Munever Rizviæ je svjedoèio o nastupu za A-2 selekcije na turniru u Indiji kada je BiH osvojila drugo mjesto. Svjedok se nije sjeæao svih detalja, kao ni visine nagrade za ostvareni uspjeh.

Ne sjeæa se

– Nakon turnira u Indiji, potpisao sam za Torpedo Zil i otišao u Rusiju. Dok sam bio u Rusiji, premija za uspjeh u Indiji je donesena mojim roditeljima u Banoviæe. Mislim da ju je donio selektor Husnija Arapoviæ. Ne znam koliki je iznos bio. Mislim izmeðu 3 i 4 hiljade KM. Ne mogu se sjetiti da li sam poslije potpisao neku priznanicu ili spisak vezan za tu premiju – rekao je Rizviæ.

Ušanoviæ ide u Sloveniju

Naredno roèište, koje je zakazano za 17. novembar, odgoðeno je za sedam dana na Ušanoviæev zahtjev zbog njegovog putovanja u Sloveniju. U Mariboru æe 19. novembra biti odigrana prijateljska utakmica izmeðu selekcije ove zemlje i BiH.

avaz.ba