Na prijavu nisu reagirali ni MUP ni NSBiH

ImageNa prijavu iz Beograda nisu reagirali ni MUP ni NSBiH

Imamo videosnimke iz kladionica na kojima se vide igraèi Leotara kako uplaæuju, rekao je Bojan Æuboviæ…

Informaciju o namještanju nogometne utakmice 13. kola Premijer lige BiH izmeðu Leotara i Slavije u javnost je pustilo Udru¾enje prireðivaèa igara na sreæu u Srbiji sa sjedištem u Beogradu. Sumnje su se javile u petak kada su informacioni sistemi nekoliko kladionica obavijestili o neuobièajeno velikim uplatama na visoke kvote vezane za utakmicu u Trebinju.

 Iz dva u jedan

Najviše se uplata izvršilo na igre "iz dva u jedan", za što je kvota bila èak 30 (na 1 KM dobivate 30 KM), te "više od èetiri gola u prvom poluvremenu" i "sedam i više golova na utakmici". O tome kako je afera otkrivena saznali smo od Bojana Æuboviæa, portparola srbijanskog Udru¾enja prireðivaèa igara na sreæu.

 – Kladionice su nas obavijestile o velikim iznosima koji su uplaæivani na navedene igre.
U veèernjim satima poslali smo e-mail poruku Nogometnom savezu BiH u kojoj smo ih obavijestili o našim sumnjama i zamolili da pošalju nekog nadle¾nog ili supervizora u Trebinje. Kada nismo dobili odgovor, sve smo ponovili u subotu ujutro, te obavijestili i UEFA-u po završetku utakmice
– rekao nam je Æuboviæ u telefonskom razgovoru.

Nakon što NSBiH nije reagirao, Udru¾enje prireðivaèa igara na sreæu je kontaktiralo MUP u Trebinju, na¾alost, opet bez odgovora.

 – U MUP smo uputili molbu da ispitaju naše sumnje o namještanju. Ne znamo zašto, ali policija nije reagovala. Na kraju je ispalo sve kako je bilo prognozirano. Tri sporne igre su "prošle". Navodno su neki od prisutnih gledalaca na stadionu u Trebinju èuli i golmana Leotara kako po¾uruje igraèe Slavije da daju gol na poèetku susreta – govori Æuboviæ.

Sumnja na Posušje

Kladionice su obavijestile javnost da posjeduju snimke igraèa Leotara koji su se kladili na namješten ishod.

 – Imamo videosnimke iz kladionica na kojima se vide igraèi Leotara kako uplaæuju. Imena igraèa ne smijemo otkrivati zbog moguæe istrage. Oni su kombinovali utakmicu sa igrom "iz dva u jedan" na meè Posušje – Orašje što je zajedno davalo ogromnu kvotu od 750. Zato smo obavijestili i MUP u Posušju da obrati pa¾nju na ovu utakmicu i uplate u tamošnjim kladionicama – govori Æuboviæ.

Kontaktirali smo i de¾urnog operativnog u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Trebinju Cvjetka Benderaæa, koji nije imao informacija o ovom sluèaju.

– Ja stvarno nemam nikakvih informacija. Postoji moguænost da je neko direktno javio o tom sluèaju u kriminalitet, ali niko od njih danas nije tu – rekao je Benderaæ.

 Èolakoviæ: Drastiène kazne

Dopredsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ ka¾e da je potrebna hitna istraga i drastiène kazne ukoliko se utvrdi da su prièe o namještanju taène.

 – Javnost je veæ informirana i ako se ispostavi da je ovo istina, dotakli smo dno. Odavno se prièa da kladionice namještaju rezultat. Vrijeme je za konkretnu akciju. Savez u saradnji sa policijom mora hitno reagirati i drastièno kazniti sve uèesnike. Oèekujem da æe istraga biti pokrenuta veæ u ponedjeljak (danas) – ka¾e Èolakoviæ.

Dnevni Avaz