Prvomajski Grafit

Tradicija se nastavlja… i ove godine BHF je 1. maj proslavio radno…

Novi grafit BHFanaticosa….

Ljiljani se vihore

Grafit se nalazi u Ostrozcu (blizu Jablanice)

Hvala svima koji su pomogli na realizaciji ovog projekta

SEMPER FIDELIS

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

BHF Press